Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách LK v roce 2016 17. Únor, 2017 - Podle metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (ND) vyhodnotili v roce 2016 pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých celkem 85 jídelníčků –   28 na základních školách a 57 v mateřských školách. Z hodnocení vyplývá, že jídelny plní požadované · …
Informace o vývoji chřipkové epidemie – k 17.2.2017 17. Únor, 2017 - V tomto týdnu došlo v LK k úbytku nemocných akutními respiračními infekcemi pod epidemický práh. Nejvyšší nemocnost je v okrese Jablonec nad Nisou, kde se situace od předchozího týdne prakticky nezměnila. Také u ILI (chřipce podobné infekce) došlo v LK k významnému snížení nemocnosti, a to …
Zátěž chladem při práci ve venkovním prostředí 9. Únor, 2017 - V pracovním prostředí je hodnocení rizikového faktoru zátěž chladem při práci a minimální opatření k ochraně zdraví upraveno v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Poklesne-li korigovaná teplota (jde o korekci teplot …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2016 7. Únor, 2017 - V posledním čtvrtletí roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 136 kontrol. Z tohoto počtu bylo 66 plánovaných a dále mj. 16 na základě podnětů občanů, 24 na základě ohlášení zahájení činnosti a 13 ke kontrole odstranění závad. Dále provedli 36 …
Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 4. čtvrtletí 2016 17. Leden, 2017 - Za poslední čtvrtletí roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 121 kontrol. V uvedeném období byly uloženy 2 sankce v celkové výši   4 000 Kč. V obou případech za zjištěné nedostatky ve školních jídelnách …

Územní pracoviště