Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

Prevence alimentárních onemocnění 30. Květen, 2018 - Alimentární onemocnění jsou onemocnění způsobená bakteriemi, která se zejména při nesprávné přípravě či nesprávné manipulaci přenášejí potravinami. Nejčastějšími bakteriálními onemocněními přenosnými potravinami v našich podmínkách jsou kampylobakterióza a salmonelóza. Zvýšený výskyt těchto onemocnění právě v letních měsících souvisí se skutečností, že v teplém …
Akutní respirační infekce a chřipka v LK v sezóně 2017/2018 22. Květen, 2018 - Nemocnost ARI v Libereckém kraji překročila epidemický práh ve všech okresech LK. Hodnoty nemocnosti ARI v LK byly po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Charakteristickým rysem chřipkové sezóny 2017/2018 byla od počátku výrazná dominance chřipky typu B, a to …
Zkoušky ze znalostí hub 15. Květen, 2018 - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub –  zkoušky se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 od 12.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci. Povinnost vykonat zkoušku a …
Klíšťata – výskyt, prevence přisátí, přenášené nemoci 11. Květen, 2018 - Meziroční srovnání údajů v LK ukazuje významný nárůst jak u lymeské boreliózy, tak u středoevropské klíšťové encefalitidy. U encefalitidy by se dalo uvažovat o postupném šíření ohnisek nákazy na severu Čech ve směru ze západu na východ. To ukáže vývoj …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018 2. Květen, 2018 - Za první čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 252 kontrol. Z tohoto počtu bylo 162 plánovaných a dále mj. 18 na základě podnětů občanů, 4 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 31 na základě ohlášení zahájení činnosti …

Územní pracoviště