Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2015 19. Srpen, 2016 - V Libereckém kraji bylo v roce 2015 evidováno 7657 povinně hlášených infekčních onemocnění – relativní nemocnost 1753,4 nemocných na 100 000 obyvatel. Infekčním onemocněním onemocnělo 3860 mužů a 3797 žen. Přepočteno na 100 000 obyvatel – nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Jablonec n/N (2100,1), následují …
Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 15.8.2016 16. Srpen, 2016 - Ke dni 15. 8. 2016 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 155 táborů s 218 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 12 481. Dále bylo ohlášeno 35 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 44 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí …
Kvalita pitné vody v části obce Jablonec nad Nisou – ulice Karla Čapka, Krátká, Mánesova, Pod Skalkou, Podskalí, Podzimní, Skalka, Stříbrná, Švédská, Uhelná, V Luzích, Zlatá, části ulice Svatopluka Čecha 4. Srpen, 2016 - Na základě vyhovujících analýz pitné vody již nadále neplatí zákaz používání nejakostní pitné vody ve výše uvedené oblasti a to s účinností od 4.8.2016. Vyšetření vzorků odebrané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu prokázalo vyhovující kvalitu dodávané pitné vody na …
Průběh letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2016 2. Srpen, 2016 - Ke dni 1. 8. 2016 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 144 táborů s 207 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 981. Dle okresů – Česká Lípa 43 táborů/4268 dětí, Jablonec n/N  37 táborů/3040 dětí, Semily 33 táborů/2159 dětí a …
Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování a nad předměty běžného užívání za 2. čtvrtletí 2016 1. Srpen, 2016 - Ve druhém čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 215 kontrol. Z tohoto počtu bylo 100 plánovaných a dále mj. 14 na základě podnětů občanů, 43 na základě ohlášení zahájení činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad. Provedli 73 kontrol …

Územní pracoviště