Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

17. květen – Světový den hypertenze 17. Květen, 2017 - Každým rokem stoupá počet úmrtí na nemoci, které zapříčinil vysoký krevní tlak. Hypertenzí trpí podle WHO 1,5 mld. lidí, z toho 2 mil. Čechů. Preventivní prohlídky u praktického lékaře nejsou pro obyvatele ČR samozřejmostí, proto jsou zde další statisíce těch, …
Zkoušky ze znalostí hub 16. Květen, 2017 - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v pondělí 19. 6. 2017 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci  … podrobnosti zde.
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2017 2. Květen, 2017 - Za první čtvrtletí letošního roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 200 kontrol. Z tohoto počtu bylo 116 plánovaných a dále mj. 24 na základě podnětů občanů, 6 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 35 na základě ohlášení zahájení …
Mezinárodní den hygieny rukou – 5. května 2. Květen, 2017 - Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život – umývej si  ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Mytí …
Mytí rukou – proč, kdy a jak? 2. Květen, 2017 - Soutěž pro děti předškolního a školního věku z celé České republiky pod názvem: „ MYTÍ rukou – Proč, kdy a jak?“ je pořádána na podporu Dne hygieny rukou, který je který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace WHO „Save lives: Clean …

Územní pracoviště