Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30

Aktuální informace z KHS

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2016 v LK 2. května, 2016 - V prvním čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 216 kontrol. Z tohoto počtu bylo 151 plánovaných a dále mj. 16 na základě podnětů občanů, 26 na základě ohlášení zahájení činnosti a 10 ke kontrole odstranění závad  .. více …
Evropský imunizační týden – 24.4.-30.4.2016 25. dubna, 2016 -      více informací zde
Akutní respirační infekce a chřipka v sezoně 2015/2016 v LK 22. dubna, 2016 - Nemocnost akutními respiračními infekcemi v Libereckém kraji byla v porovnání s ČR po většinu sezóny shodná nebo vyšší. Oproti sezoně 2014/2015, kdy byl překročen epidemický práh (1600-1700 případů na 100 000 obyvatel) ve všech okresech Libereckého kraje, v sezoně 2015/2016 byl epidemický výskyt opakovaně zaznamenáván …
Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 1. čtvrtletí 2016 11. dubna, 2016 - V prvním roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé celkem 193 kontrol – okres Česká Lípa 81; Jablonec n/N 53; Liberec 18; Semily 41  více zde  
Činnost KHS LK v roce 2015 4. dubna, 2016 - vydala v preventivním dozoru 2 342 stanovisek, odborných vyjádření vydala 83 stanovisek a vyjádření k problematice vody státní zdravotní dozor – 4 027 šetření provedla 2 729 šetření v ohniscích nákaz ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1184 vzorků a provedla 49 měření …

Územní pracoviště