Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

Měření ovzduší mobilními systémy v Liberci 15. Říjen, 2018 - Ve dnech 16. – 17. 10. 2018 proběhne v Liberci plošné měření znečištění venkovního ovzduší. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci se …
Aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů 1. Říjen, 2018 - Ve školním roce 2017/2018 proběhla celostátní studie s názvem „Aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů“ zaměřená na první stupeň školního stravování (věková kategorie strávníků 7 – 10 let). Cílem studie bylo odhadnout rozsah reálného plnění doporučených denních dávek živin (DDD) prostřednictvím …
Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2017 26. Září, 2018 - V Libereckém kraji bylo v roce 2017 evidováno 6136 povinně hlášených infekčních onemocnění. Onemocnělo 3111 mužů a 3025 žen. V okrese Liberec bylo registrováno 2339 případů (38 %) všech hlášených onemocnění v LK. Spektrum hlášených infekčních onemocnění tvořilo 54 diagnóz. Šest diagnóz u 4280 …
Ověřování jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace 18. Září, 2018 - V rámci prováděných kontrol letních dětských táborů provedli zaměstnanci KHS LK v letošním roce kontrolu ověření jakosti pitné vody tam, kde nebylo přímé napojení na veřejný vodovod. Vzhledem ke krátkodobé expozici (v řádu několika týdnů) se zaměřili pouze na mikrobiologické znečištění s možností …

Územní pracoviště