Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

Ověřování jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace 18. Září, 2018 - V rámci prováděných kontrol letních dětských táborů provedli zaměstnanci KHS LK v letošním roce kontrolu ověření jakosti pitné vody tam, kde nebylo přímé napojení na veřejný vodovod. Vzhledem ke krátkodobé expozici (v řádu několika týdnů) se zaměřili pouze na mikrobiologické znečištění s možností …
Bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze zeleniny 14. Září, 2018 - S cílem ověřit úroveň zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze zeleniny, včetně čerstvých bylinek nebo i zmražené zeleniny podávaných v zařízeních školního stravování s důrazem na ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných mikrobiologických agens schopných vyvolat onemocnění …
Ochrana veřejného zdraví a GIS 14. Září, 2018 - Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví? Mohou data těchto oborů vizualizovaná v mapách představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik? Lze využít GIS v rámci strategického a …
Zkoušky ze znalostí hub 7. Září, 2018 - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci. Povinnost vykonat zkoušku a získat …
Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2018 6. Září, 2018 - V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 203 akcí letní dětské rekreace (LDR) ve 295 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 15063 dětí, což je o necelých 900 dětí více než v roce 2017. Pracovníci KHS LK zkontrolovali 93 táborů, 11 …

Územní pracoviště