Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31
Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j
IČ: 71009302
e-podatelna: posta@khslbc.cz
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
 

Aktuální informace z KHS

Informace o vývoji nemocnosti akutními respiračními infekcemi- k 17.3.2017 17. Březen, 2017 - V 11. KT došlo v Libereckém kraji k mírnému nárůstu nemocnosti. K významnému nárůstu došlo v okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Nemocnost v LK je nad celorepublikovým průměrem. Nejvyšší nemocnost je ve věkové kategorii do 5 let ... …
Nemoci z povolání v Libereckém kraji v roce 2016 3. Březen, 2017 - V roce 2016 bylo v Libereckém kraji hlášeno 26 profesionálních onemocnění u 19 pracovníků – dle pohlaví 13 žen a 6 mužů. Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním prostředí. Nejpočetnější byly v loňském roce nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné …
Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách LK v roce 2016 17. Únor, 2017 - Podle metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (ND) vyhodnotili v roce 2016 pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých celkem 85 jídelníčků –   28 na základních školách a 57 v mateřských školách. Z hodnocení vyplývá, že jídelny plní požadované · …
Zátěž chladem při práci ve venkovním prostředí 9. Únor, 2017 - V pracovním prostředí je hodnocení rizikového faktoru zátěž chladem při práci a minimální opatření k ochraně zdraví upraveno v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Poklesne-li korigovaná teplota (jde o korekci teplot …

Územní pracoviště