Aktuality

Mimořádná událost – Nemocnice Frýdlant (12/5/2018) - KHS LK pokračuje v epidemiologickém šetření. Ačkoli se objevila dílčí podezření, jsou i nadále prověřovány a prošetřovány všechny varianty a činěna odpovídající protiepidemická opatření. Výsledky našeho šetření předáváme Policii ČR. Vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování se  až do dalšího nebudeme k případu vyjadřovat. …
Doporučení KHS LK, jak se vyvarovat nákupu „padělku“ kosmetického přípravku (11/29/2018) - Doporučení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, jak se vyvarovat nákupu „padělku“ kosmetického přípravku
Antibiotická rezistence – stále větší hrozba pro lidské zdraví (11/16/2018) - Antibiotická rezistence je vlastně schopnost bakterií bránit se proti působení jednoho nebo několika antibiotik. Člověk nebo zvíře se nestává rezistentním k antibiotikům, ale rezistentními se mohou stát bakterie, které se v jeho těle vyskytují … více zde.
Evropský antibiotický den 2018 – 18. listopad (11/16/2018) - Jak se odolnost vůči antibiotikům šíří?       Zdroj: ECDC
Infekce spojené se zdravotní péčí (11/14/2018) - V roce 2016 a 2017 koordinovalo ECDC bodové prevalenční studie za účelem sběru dat o infekcích spojených se zdravotní péčí (HAI) v nemocnicích a v zařízeních dlouhodobé péče v zemích EU/EHP. Třebaže některé HAI jsou snadno léčitelné   … více zde.
Očkování proti chřipce mezi zdravotníky v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Libereckém kraji (11/7/2018) - Očkování je často citováno jak nejefektivnější způsob jak bránit šíření onemocnění. Je dokumentováno, že v rozhodovacím procesu, zda se nechat nebo nenechat očkovat hrají významnou roli doporučení poskytovatelů zdravotních služeb. Praktičtí lékaři bývají zmiňováni jako jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací o zdravotních …
Koupací sezóna 2018 v Libereckém kraji (11/6/2018) - V letní sezóně 2018 KHS LK sledovala dle monitorovacího kalendáře 19 ploch ke koupání na povrchových vodách s 25 odběrovými místy, 19 venkovních umělých bazénů, 12 betonových nádrží a jeden biotop. Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli 125 kontrol a odebrali …
Ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v “rekreačních oblastech” (11/5/2018) - Každoročně v období „hezkého“ počasí pracovníci odboru hygieny výživy věnují mimo jiné zvýšenou pozornost ověření úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v rekreačních oblastech (např. na místech využívaných ke koupání – koupaliště, okolí řek a přírodní vodní plochy; v turisticky navštěvovaných lokalitách, v okolí …