Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného/vrchního referenta v oddělení hygieny výživy pro Liberec a Jablonec nad Nisou ve služebním úřadě Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci

Monitorovací kalendář 2018

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

VYHLÁŠKA 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením

Přijaté dary


 

Nebezpečné výrobky