Informace odboru protiepidemického

Činnost odboru protiepidemického

Aktuální epidemiologické události

Spalničky

Vyjádření k anginám a nosičství streptokoků skupiny A ve školkách

Očkování

Informace ke změnám v očkování proti žluté zimnici

Seznam provozovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Očkovací centra zdravotních ústavů

Epidemiologická situace v Libereckém kraji

Informace pro zdravotníky

HIV/AIDS

Drogová epidemiologie

Štěnice domácí (problematika hubení a úloha HS)

Seznam firem DDD

Veš dětská (hlavová)

Klíšťata prevence, rizika

Preventivní opatření proti šíření nákazy virové hepatitidy A – Leták

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Statut epidemiologické komise krizového štábu Libereckého kraje