Informace pro zdravotníky

Vyjádření k anginám a nosičství streptokoků skupiny A ve školkách

Rezistence mikroorganismů k antibiotikům hlášená u infekcí spojených se zdravotní péčí

Používání antibiotik v evropských nemocnicích

Infekce spojené se zdravotní péčí v evropských nemocnicích

Jaké jsou evropské nemocnice?

Manuál pro zdravotnické pracovníky při podezření na infekční nemoc závažnou z pohledu ohrožení veřejného zdraví

Směrnice pro zdravotnická zařízení