Informace odboru protiepidemického

Informace o očkování – očkovací kalendář

Informace ke změnám v očkování proti žluté zimnici

Seznam provozovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Očkovací centra zdravotních ústavů

Očkování z pohledu epidemiologie

Provakcinační politika

Stanoviska a doporučení – očkování proti rotavirovým infekcím

Stanoviska a doporučení – očkování proti meningokokům

Spalničky

Vzteklina

Očkovací centra v Libereckém kraji

Národní strategie očkování proti pertusi

Očkování na žádost, očkování před cestou do zahraničí