Koupaliště Zákupy

 

Přírodní koupaliště: 

Město Zákupy
Vybavenost:
restaurace, chatky, kemp,záchody, sprchy, místnost první pomoci, tobogan, skluzavka, možnost zapůjčení šlapacích kol, loděk nebo horských kol, převlékárny
Provozovatel:
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy
http://www.koupalistezakupy.cz/web/
mail: info@koupalistezakupy.cz

zakupy

Popis:

Koupací oblast leží v příjemném prostředí na okraji malého města s l 2OO obyvateli, asi 8 km od okresního města Česká Lípa. Koupaliště má písčitou i travnatou pláž a písčité dno. Rozmanitost služeb je poměrně bohatá. Mezi atrakce koupaliště patří 9m vysoký a 95m dlouhý, skluzavka. Zákupy : dominantou náměstí je radnice založená v l6. století, nedaleko náměstí je gotický kostel sv. Fabiána a Šebestiána. Nejznámější historickou památkou je zámek s nádhernou barokní kaplí.

   Kontrola kvality vody
 Datum  Hodnocení  Poznámka
 23.5.2016  s1
 20.6.2016  s2 snížená průhlednost, teplota vody 21,8oC
 27.6.2016  s2 snížená průhlednost, teplota vody 24,2oC
 18.7.2016  s2 snížená průhlednost, teplota vody 20,4oC
 25.7.2016  s2  snížená průhlednost, teplota vody 23,8oC
15.8.2016  s2 snížená průhlednost, teplota vody 21oC

 

2015 na začátku sezóny voda hodnocena jako vhodná ke koupání, od začátku června do konce koupací sezóny jako nevhodná ke koupání pro výskyt cerkárií
 2014  po celou sezónu voda vhodná ke koupání případně vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
 2013  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2012 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2011  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2010 od začátku sezóny zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, od srpna zákaz koupání
2009  na začátku sezóny zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, od poloviny července zákaz koupání
2008  na začátku sezóny jakost vody hodnocena jako vhodná ke koupání, od poloviny července zhoršená až nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
2007  Z počátku sezóny byla jakost vody hodnocená jako zhoršená pro výskyt sinic, od července voda nevhodná ke koupání a v druhé polovině měsíce 07 byla voda pro výskyt sinic nebezpečná ke koupání a následoval zákaz koupání až do konce sezóny
2006 na začátku sezóny zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, v  druhé polovině  sezóny voda vhodná ke koupání
2005  od poloviny srpna zhoršená jakost vody pro výskyt sinic

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2012 – 2015):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

s1  voda vhodná ke koupání
s2  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
s3  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
s4  voda nevhodná ke koupání
s5  voda nebezpečná ke koupání