Koupaliště Mříčná

 

Koupaliště ve volné přírodě

Provozovatel: 
Obec Mříčná
Mříčná 211
512 04  Mříčná
mobil: 481 543 283
Vybavenost:
stánek s občerstvením, WC, šatny, dětské hřiště, pingpong, kroket, petangue
Plavčík není přítomen, zdravotník ne

 

mricna

 

Popis:
Přírodní koupaliště se nachází ve středu obce Mříčná, nedaleko od Jilemnice. Koupaliště je napouštěno pitnou vodou. Břeh pro odpočinek a slunění je travnatý.

   Kontrola kvality vody
 Datum  Hodnocení  Poznámka
 11.7.2016        s1  teplota vody 20,8oC
   8.8.2016        s1

 

 2015 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2014 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2013  mimo provoz
 2012 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2011 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2010 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2009 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2011 – 2014):

voda_kv

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

s1  voda vhodná ke koupání
s2  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
s3  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
s4  voda nevhodná ke koupání
s5  voda nebezpečná ke koupání