Ochrana osobních údajů KHS LK

Kontakní údaj správce

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec 1
e-mail: sekretariat@khslbc.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Výkon pozice pověřence pro ochranu osobních údajů a plnění úkolů spojených s touto pozicí dle nařízení GDPR zabezpečuje oddělení interního auditu Ministerstva zdravotnictví České republiky a dále odpovídá za plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR pro ministerstvo a podřízené služební úřady.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Ministerstva zdravotnictví je Mgr. Štefan Glezgo
tel.: +420 224 972 123, e-mail: oia@mzcr.cz.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mgr. Štefan Glezgo
Palackého nám. 4 128 01 Praha 2
Telefon: +420 224 971 111
e-mail: mzcr@mzcr.cz