Personální zdroje

Nabídka volných míst

Formuláře pro výběrová řízení

  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – představený (doc, pdf)
  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – zaměstnanec (doc, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení o státním občanství (doc, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení o vzdělání (doc, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení dle 451-1991 (doc, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení o svéprávnosti (doc, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (doc, pdf)
  • VZOR – žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (doc, pdf)

Akreditace KHS LK pro obory specializačního vzdělávání:

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje