Personální zdroje

Nabídka volných míst

Formuláře pro výběrová řízení

  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – zaměstnanec (doc, pdf)

Akreditace KHS LK pro obory specializačního vzdělávání:

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje