Antibiotická rezistence – stále větší hrozba pro lidské zdraví

Antibiotická rezistence je vlastně schopnost bakterií bránit se proti působení jednoho nebo několika antibiotik. Člověk nebo zvíře se nestává rezistentním k antibiotikům, ale rezistentními se mohou stát bakterie, které se v jeho těle vyskytují … více zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Antibiotická rezistence – stále větší hrozba pro lidské zdraví

Evropský antibiotický den 2018 – 18. listopad

Jak se odolnost vůči antibiotikům šíří?

 

 

 

Zdroj: ECDC

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský antibiotický den 2018 – 18. listopad

Infekce spojené se zdravotní péčí

V roce 2016 a 2017 koordinovalo ECDC bodové prevalenční studie za účelem sběru dat o infekcích spojených se zdravotní péčí (HAI) v nemocnicích a v zařízeních dlouhodobé péče v zemích EU/EHP. Třebaže některé HAI jsou snadno léčitelné   … více zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Infekce spojené se zdravotní péčí

Očkování proti chřipce mezi zdravotníky v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Libereckém kraji

Očkování je často citováno jak nejefektivnější způsob jak bránit šíření onemocnění. Je dokumentováno, že v rozhodovacím procesu, zda se nechat nebo nenechat očkovat hrají významnou roli doporučení poskytovatelů zdravotních služeb. Praktičtí lékaři bývají zmiňováni jako jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací o zdravotních rizicích.  Česká legislativa zdravotnickým pracovníkům očkování proti chřipce neukládá. Národní imunizační komise však lidem pečujícím o rizikové osoby, u kterých častěji dochází k závažnému průběhu chřipky, očkování proti sezónní chřipce doporučuje … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Očkování proti chřipce mezi zdravotníky v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Libereckém kraji

Koupací sezóna 2018 v Libereckém kraji

V letní sezóně 2018 KHS LK sledovala dle monitorovacího kalendáře 19 ploch ke koupání na povrchových vodách s 25 odběrovými místy, 19 venkovních umělých bazénů, 12 betonových nádrží a jeden biotop. Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli 125 kontrol a odebrali 188 vzorků vody ke zjištění její jakosti, 42 z nich bylo nevyhovujících, což se projevilo ve zhoršeném hodnocení jakosti koupací vody uváděném na webovských stránkách … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koupací sezóna 2018 v Libereckém kraji

Ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v “rekreačních oblastech”

Každoročně v období „hezkého“ počasí pracovníci odboru hygieny výživy věnují mimo jiné zvýšenou pozornost ověření úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v rekreačních oblastech (např. na místech využívaných ke koupání – koupaliště, okolí řek a přírodní vodní plochy; v turisticky navštěvovaných lokalitách, v okolí turistických tras), a to ve stálých či sezónních stáncích, stáncích se zmrzlinou, v restauracích, v hotelích a penzionech. Důvodem je skutečnost, že nedodržení těchto požadavků v kombinaci s teplým počasím a velkou kumulací návštěvníků představuje zvýšené riziko vzniku a šíření alimentárního onemocnění (nejčastěji např. salmonelózy či kampylobakteriózy).

V období od 1.5.18 do 30.9.18 provedli celkem 148 takto cílených kontrol – z tohoto počtu bylo 72 v pevných stáncích, z nichž 20 bylo zaměřeno na prodej zmrzliny … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v “rekreačních oblastech”

Informace o konání zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Termín konání: 6.11.2018 v čase od 10,00 – 13,00 hod. Podrobnosti a přihláška zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o konání zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Seznam provozovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Aktuální seznam k 25.10.2018

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam provozovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2018

Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 192 kontrol. Z tohoto počtu bylo 76 plánovaných a dále mj. 30 na základě podnětů občanů, 2 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 21 na základě ohlášení zahájení činnosti a 15 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání  38 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. Při dalších 18 šetření kontrolovali stažení 19 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné z trhu … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2018

Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 3. čtvrtletí 2018

Ve třetím čtvrtletí provedli zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK celkem 152 kontrol. Prioritou tohoto období byly zejména akce dětské rekreace. Se začátkem školního roku pokračujeme v kontrolách dle kontrolního plánu zejména ve školách a školských zařízení, nadále sledujeme nutriční ukazatele školního stravování … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 3. čtvrtletí 2018