Akutní respirační infekce v LK – 12.KT

V tomto týdnu klesla nemocnost v ČR o 18,2 %. Ačkoli v LK došlo také k poklesu – o 6,5 % – zůstává zde nemocnost nad epidemickým prahem a výrazně nad celorepublikovým průměrem.

V okresech Česká Lípa a Semily nemocnost významně klesla na hodnoty pod epidemický práh. V Jablonci nad Nisou i přes mírný úbytek nemocných zůstává nadále lehce nad jeho hranicí. U dětí ve věku 6-14 let byl zde naopak patrný nárůst nemocnosti o 34 %. Bez významné změny v sumárním údaji zůstává situace v okrese Liberec, kde dlouhodobě evidujeme nejvyšší nemocnost v LK, s hodnotami výrazně přesahující epidemický práh. V dětských věkových kategoriích jsme ale zaznamenali nárůst četnosti nemocných, a to o 46 % ve věku 6-14 let (největší změna v tomto týdnu) a o 22 % u dětí do 5 let   … celý text .

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 12.KT

Akutní respirační infekce v LK – 11.KT

V tomto týdnu klesla nemocnost v ČR o 12%, v Libereckém kraji o 16,6 %. Zatímco v okrese Česká Lípa zůstala situace beze změn, ve zbylých okresech došlo ke snížení počtu nemocných, nejvýrazněji v okrese Liberec o 25 %, který ale nadále zůstává okresem s nejvyšší nemocností. V Liberci, Jablonci a Semilech se nemocnost pohybuje v hodnotách výrazně nad epidemickým prahem. Nejnižší, těsně nad epidemickým prahem je v okrese Česká Lípa.

Laboratorně byl v tomto týdnu prokázán 49 x virus chřipky typu B a 29 x virus chřipky typu A. Od začátku chřipkové sezony 2017/2018 byla prokázána chřipka u 276 nemocných – z toho 237 typu B a 39 typu A.  V LK jsme zaznamenali již podruhé po sobě sestupný trend, což potvrzuje předpoklad, že vrcholu epidemie bylo dosaženo a postupně se nemocnost vrací k neepidemickým hodnotám … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 11.KT

Nemoci z povolání v LK v roce 2017

V roce 2017 bylo v Libereckém kraji hlášeno 69 profesionálních onemocnění u 55 zaměstnanců – dle okresů: Česká Lípa – 42, Liberec – 15, Semily – 3 a Jablonec n/N – 1. Významně více onemocnění bylo uznáno u žen a to 49. Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním prostředí. Nejpočetnější byly v loňském roce nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže nebo  z   vibrací – 36 případů …. celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nemoci z povolání v LK v roce 2017

Akutní respirační infekce a chřipka v LK – 10.KT

V tomto týdnu klesla nemocnost v ČR o 3,1 %. Také v Libereckém kraji došlo k dalšímu mírnému poklesu. Ačkoliv napříč krajem ubylo nemocných – nejvýrazněji v okresech Česká Lípa a Liberec – ve třech okresech LK zůstává nemocnost nad epidemickým prahem, nejvýrazněji stále v okrese Liberec. Laboratorně byl prokázán 41 x virus chřipky typu B a 10 x virus chřipky typu A. Od začátku chřipkové sezony 2017/2018 byla prokázána chřipka u 210 nemocných – z toho 182 typu B.  V LK pokračuje plošná epidemie chřipky s výjimkou okresu Česká Lípa, kde je nemocnost na hranici epidemického prahu celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v LK – 10.KT

Akutní respirační infekce v LK – 9.KT

Nemocnost akutními respiračními infekcemi se v ČR oproti minulému týdnu prakticky
nezměnila, v Libereckém kraji ještě mírně stoupla. Ve všech okresech LK stále významně
překračuje epidemický práh. Nejvyšší dlouhodobě zůstává v okrese Liberec, ačkoli
v uplynulém týdnu došlo k minimální změně. Nejvíce nemocných je v dětských věkových
kategoriích do 14 let. ..celý text

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 9.KT

Akutní respirační infekce v LK – 8.KT

Nemocnost akutními respiračními infekcemi se v ČR oproti minulému týdnu prakticky nezměnila, v Libereckém kraji ještě mírně stoupla. Ve všech okresech LK stále významně překračuje epidemický práh. Nejvyšší dlouhodobě zůstává v okrese Liberec, ačkoli v uplynulém týdnu došlo k minimální změně. Nejvíce nemocných je v dětských věkových kategoriích do 14 let. Nejvyšší nárůst (16,4 %) v uplynulém týdnu zaznamenal znovu okres Jablonec nad Nisou –    o 103 % stoupla nemocnost ve věkové kategorii 60+ a o 31 % ve věkové kategorii 0-5 let, kde je současně evidováno nejvíce nemocných v okrese i v LK … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 8.KT

Akutní respirační infekce v LK – 7.KT

Nemocnost akutními respiračními infekcemi v ČR v uplynulém týdnu dále mírně stoupla a to       o 3,3 %, v Libereckém kraji o 6,9 %. Ve všech okresech LK nemocnost významně překračuje epidemický práh. Nejvyšší je dlouhodobě v okrese Liberec, kde v uplynulém týdnu významně stoupla ve věkové kategorii 25-59 let a to o necelých 50 % a věkové kategorii 65+ o 27 %.

Nejvyšší nárůst (17 %) v uplynulém týdnu zaznamenal okres Jablonec nad Nisou, kde o 82 % stoupla nemocnost ve věkové kategorii 15-24 let; a o 36 % ve věkové kategorii 6-14 let … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 7.KT

Akutní respirační infekce v LK – 6.KT

Nemocnost akutními respiračními infekcemi v uplynulém týdnu dále stoupala. V ČR o 9,3 %, v Libereckém kraji o 22,7 %. Ve všech okresech LK se pohybuje nad epidemickým prahem, v libereckém přesáhla hodnotu 3000 nemocných na 100 tis. obyvatel. V ostatních okresech je situace podobná s hodnotami nad 2000. Nejvyšší byla u dětí do 5 let věku (7604) a nejvyšší nárůst nemocných byl v kategorii 15 – 24 let (43 %). .. celý text

Kategorie: Chřipka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 6.KT

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2017

V posledním čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 134 kontrol. Z tohoto počtu bylo 60 plánovaných a dále mj. 16 na základě podnětů občanů, 4 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 10 na základě ohlášení zahájení činnosti a 9 ke kontrole odstranění závad. Za celý rok 2017 v provozovnách společného stravování provedli 711 kontrol … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2017

Akutní respirační infekce v LK – 5.KT

Nemocnost akutními respiračními infekcemi v tomto týdnu podle očekávání dále stoupala – v ČR o 18,3 %, v Libereckém kraji o 21 %. Ve všech okresech LK překročila epidemický práh. Nejvyšší nemocnost je ve věkové kategorii do 5 let. V tomto týdnu byl 12x laboratorně prokázán virus chřipky B a 1x virus chřipky A  … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 5.KT