Akutní respirační infekce a chřipka v LK v sezóně 2017/2018

Nemocnost ARI v Libereckém kraji překročila epidemický práh ve všech okresech LK. Hodnoty nemocnosti ARI v LK byly po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Charakteristickým rysem chřipkové sezóny 2017/2018 byla od počátku výrazná dominance chřipky typu B, a to jak v Libereckém kraji, tak v celé v ČR. Chřipka typu A se vyskytovala v průběhu celého sledovaného období sporadicky. Virus chřipky byl v LK laboratorně potvrzen u 354 nemocných. V sezoně 2017/2018 bylo zaznamenáno 15 závažných průběhů onemocnění chřipkou. Jednalo se převážně o pacienty oslabené základním onemocněním – nejčastěji kardiovaskulárním či onkologickým, s onemocněním diabetem nebo chronickou obstrukční nemocí plic apod.  …. podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v LK v sezóně 2017/2018

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub –  zkoušky se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 od 12.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely  … podrobná informace zde.

Přihláška

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Klíšťata – výskyt, prevence přisátí, přenášené nemoci

Meziroční srovnání údajů v LK ukazuje významný nárůst jak u lymeské boreliózy, tak u středoevropské klíšťové encefalitidy. U encefalitidy by se dalo uvažovat o postupném šíření ohnisek nákazy na severu Čech ve směru ze západu na východ. To ukáže vývoj v následujících letech. V každém případě počty onemocnění varují před zvyšováním nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s pobytem v přírodě od obou nákaz.

Pro život klíšťat je optimální mírně teplé a vlhké podnebí. Vyskytují se v hájích, lesních mýtinách, loukách, listnatých a smíšených lesích, v blízkosti turistických cest a stezek lesní zvěře, v trávě, na nízkých keřích do výšky cca 1m, kde uchycena za zadní nohy čekají na svého hostitele – procházejícího se člověka či zvíře.  

Výskyt a život klíšťat

Nemoci přenášené klíšťaty, prevence

Prevence přisátí klíštěte a jeho správné odstranění

Předpověď aktivity klíšťat

Počty onemocnění klíšťovou encefalitidou a lymeskou boreliózou v LK v letech 2015-2017

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíšťata – výskyt, prevence přisátí, přenášené nemoci

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Za první čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 252 kontrol. Z tohoto počtu bylo 162 plánovaných a dále mj. 18 na základě podnětů občanů, 4 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 31 na základě ohlášení zahájení činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání provedli 47 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace  a značení dozorovaných výrobků, dále 23 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 39 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX  a 25 šetření za účelem kontroly stažení z trhu 24 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Nemoci z povolání v LK v roce 2017

V roce 2017 bylo v Libereckém kraji hlášeno 69 profesionálních onemocnění u 55 zaměstnanců – dle okresů: Česká Lípa – 42, Liberec – 15, Semily – 3 a Jablonec n/N – 1. Významně více onemocnění bylo uznáno u žen a to 49. Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním prostředí. Nejpočetnější byly v loňském roce nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže nebo  z   vibrací – 36 případů …. celý text.

Nemoci z povolání v České republice 2017

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nemoci z povolání v LK v roce 2017

Sdělení k probíhající technopárty

Vyjádření KHS Libereckého kraje k probíhající technopárty.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdělení k probíhající technopárty

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 1. čtvrtletí 2018

V prvním čtvrtletí roku 2018 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 157 kontrol.  Za závady zjištěné ve školních jídelnách byly uloženy 4 sankce v celkové výši 6 000,- Kč.  Dále byl 4x uložen správní trest formou tzv. napomenutí – za závady týkající se stavebně technického stavu v MŠ a dětské skupině nad 13 dětí. Bylo realizováno jedno měření umělého osvětlení a jeden odběr vzorků v učebně ZŠ … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 1. čtvrtletí 2018

Informace KHS LK za rok 2017

KHS LK v roce 2017

→ vydala v preventivním dozoru 3 483 stanovisek, odborných vyjádření
→ v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3 276 šetření v terénu
→ provedla 2 375 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz
pravomocně uložila 166 pokut za celkem 894 000,- Kč
řešila 327 podnětů občanů
→ ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1143 vzorků a provedla 74 měření
→ analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice LK

celé znění Informace KSH LK za rok 2017

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace KHS LK za rok 2017

Akutní respirační infekce v LK – 15.KT

V 15. KT týdnu klesla nemocnost akutními respiračními infekcemi v ČR o 8,3 %. V LK jsme zaznamenali pokles o 5,9 % a situace v kraji kopíruje celorepublikový průměr. Vývoj nemocnosti v 15. KT potvrdil předpoklad, že chřipková epidemie v LK skončila.  Hodnoty ve všech okresech jsou na očekávané sezónní úrovni celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 15.KT

Medaile za mimořádné zásluhy v oboru epidemiologie

Osobnost doktora Vladimíra Zikmunda má nejen česká, ale i zahraniční odborná společnost a zejména Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii spjatu s asi nejvýznamnější událostí dvacátého století v oboru infekčních nemocí a epidemiologie, a sice s eradikací varioly, pravých neštovic.

Profesní dráha doktora Zikmunda začíná v roce 1951 v Liberci a od té doby je s Libercem neodlučně spjatý. Jako mladý lékař nastoupil na místo přednosty na odbor komunální a školní hygieny Okresní hygienické a epidemiologické stanice v Liberci. Už v roce 1953 se dostává ke svému životnímu oboru, epidemiologii. V roce 1960 skládá atestaci z epidemiologie a už od roku 1964 vstupuje na světovou scénu jako lékař WHO v Demokratické republice Kongo, kde se podílí na eradikaci varioly. Současně působí jako epidemiolog na území dalších států Afriky jako Libérie a Pobřeží Slonoviny až do roku 1968. V roce 1969 skládá kandidátskou zkoušku na téma eradikace varioly a stává se tak candidatus scientiarum. Navazovala další odborná činnost zaměřená na eradikaci varioly na území Somálska, Bangladéše a Indie   ….  předání Medaile města Liberec

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Medaile za mimořádné zásluhy v oboru epidemiologie