Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů se budou konat v pondělí 4. prosince 2017 v budově KHS LK v Liberci. Předpokládaný časový rozvrh je od 10 do 13 hod. v závislosti na počtu uchazečů. Ke zkoušce je třeba se předem přihlásit … podrobnosti, přihláška.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 3.čtvrtletí 2017

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 136 kontrol. Prioritou v uvedeném období  byl státní zdravotní dozor nad letní dětskou rekreací – průběh LDR v LK 2017. Všechny sankce uložené v tomto období  byly uloženy v souvislosti s nedostatky zjištěnými na zotavovacích akcích pro děti … celý text.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 3.čtvrtletí 2017

Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence.  Poprvé ji popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se na rozdíl od současnosti považovala za nemoc velmi vzácnou.

Jde o primární degenerativní onemocnění mozku. Nemoc začíná zpravidla pozvolna, kdy se nejdříve zhoršuje krátkodobá paměť, následně není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Později má nemocný problémy s vyjadřováním, rozhodováním a je často dezorientovaný. V posledních stádiích již není schopen se sám o sebe postarat. Rychlost jakou nemoc postupuje, se u každého pacienta liší.

Onemocnění nelze vyléčit, ale lze zmírnit pomocí léčiv příznaky. Podle Alzheimer´s Disease International žilo v roce 2015 na světě 46,8 miliónů lidí s demencí a podle propočtů se letos objeví každé tři sekundy nový případ demence. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v roce 2050 bude postiženo tímto onemocněním 131,5 miliónů lidí.

Pro rok 2015 na základě zahraničních prevalenčních studií byl odhadnut počet nemocných na zhruba 155,9 tisíc. Více než dvě třetiny lidí s demencí jsou ženského pohlaví.

Žen trpících demencí v ČR je zhruba jako obyvatel Liberce. Riziko vzniku demence také narůstá s věkem. Nejvyšší podíl lidí s demencí má město Praha 1,58%, Liberecká kraj má 1,41% (6200 osob).

Zdroj: Česká Alzheimerovská společnost, o.p.s.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě

Evropský týden mobility 2017 – 16. 22. 9. 2017

„Evropský týden mobility“ se letos zaměří na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. Kampaň proběhne po celé Evropě ve dnech 16. -22. září a završí ji Den bez aut. Takže nastartujte koloběžky a přiberte spolujezdce – aktuálním heslem je: Sdílením vpřed!“

Doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou znečištění vzduchu ve městech. Navíc se odhaduje, že 85 % veškerého dojíždění automobilem absolvují řidiči sami, bez dalších cestujících více informací zde.

Program – Zdravé město Liberec

Program – Zdravé město Jilemnice

Program – Zdravé město Turnov

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský týden mobility 2017 – 16. 22. 9. 2017

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2017

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 200 akcí letní dětské rekreace ve 282 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 15 204 dětí, což je o 1 500 dětí více než v roce 2016. KHS LK zkontrolovala 88 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 poskytovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Nevydala žádný zákaz k zahájení ani v průběhu konání akce, nevydala žádná opatření v souvislosti s průběhem, nezjistila žádnou neohlášenou akci … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2017

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2017

Ke dni 16. 8. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 171 táborů s 245 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 377. Dále bylo ohlášeno 27 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 35 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 764. Průběh letní dětské rekreace je v Libereckém kraji klidný. Ve zdravotních denících převažují záznamy o drobných úrazech, odřeninách, klíšťatech. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Zkontrolovali jsme 77 táborů, 8 jiných podobných akcí a 5 poskytovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2017

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2017

Ke dni 1. 8. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 159 táborů s 234 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 777. Dále bylo ohlášeno 26 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 34 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 735. Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán a nebyl zjištěn žádný neohlášený.  Za první měsíc prázdnin bylo zkontrolováno 62 táborů, 6 jiných podobných akcí a 3 poskytovatele stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci …  celý text.

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2017

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Za druhé čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 181 kontrol. Z tohoto počtu bylo 97 plánovaných a dále mj. 22 na základě podnětů občanů, 9 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 34 na základě ohlášení zahájení činnosti a 14 ke kontrole odstranění závad .. celý text.

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Světový den hepatitidy – 28. červenec

Virové hepatitidy („žloutenky“) je skupina onemocnění způsobena několika druhy virů. Podle toho rozlišujeme sedm typů – A, B, C, D, E, F, a G. Ty se od sebe liší způsobem přenosu, příznaky, závažností i následky. Nejrozšířenější jsou typy A, B, C a v poslední době se u nás objevuje i typ E. Základní klinické projevy onemocnění jsou u všech hepatitid podobné: převažuje nechutenství, neurčité žaludeční obtíže, nevolnost, bolesti břicha. Ikterus (žluté zabarvení kůže, sliznic, očních spojivek), stolice nemocných má světlou barvu, moč je naopak výrazně tmavá. Nemocný je ohrožen jaterní cirhózou a jaterním selháním. Navíc představuje zdroj nákazy pro své okolí. Je proto důležité včas vyhledat lékařskou pomoc  … více zde.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Světový den hepatitidy – 28. červenec

Letní dětská rekreace k 17.7.2017 v LK

Ke dni 17. 7. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 145 táborů s 220 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 050. Dále bylo ohlášeno 21 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 29 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 620. Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 22 táborů a dvě jiné podobné akce … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace k 17.7.2017 v LK