Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2017

Ke dni 16. 8. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 171 táborů s 245 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 377. Dále bylo ohlášeno 27 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 35 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 764. Průběh letní dětské rekreace je v Libereckém kraji klidný. Ve zdravotních denících převažují záznamy o drobných úrazech, odřeninách, klíšťatech. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Zkontrolovali jsme 77 táborů, 8 jiných podobných akcí a 5 poskytovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2017

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2017

Ke dni 1. 8. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 159 táborů s 234 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 777. Dále bylo ohlášeno 26 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 34 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 735. Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán a nebyl zjištěn žádný neohlášený.  Za první měsíc prázdnin bylo zkontrolováno 62 táborů, 6 jiných podobných akcí a 3 poskytovatele stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci …  celý text.

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2017

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Za druhé čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 181 kontrol. Z tohoto počtu bylo 97 plánovaných a dále mj. 22 na základě podnětů občanů, 9 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 34 na základě ohlášení zahájení činnosti a 14 ke kontrole odstranění závad .. celý text.

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Světový den hepatitidy – 28. červenec

Virové hepatitidy („žloutenky“) je skupina onemocnění způsobena několika druhy virů. Podle toho rozlišujeme sedm typů – A, B, C, D, E, F, a G. Ty se od sebe liší způsobem přenosu, příznaky, závažností i následky. Nejrozšířenější jsou typy A, B, C a v poslední době se u nás objevuje i typ E. Základní klinické projevy onemocnění jsou u všech hepatitid podobné: převažuje nechutenství, neurčité žaludeční obtíže, nevolnost, bolesti břicha. Ikterus (žluté zabarvení kůže, sliznic, očních spojivek), stolice nemocných má světlou barvu, moč je naopak výrazně tmavá. Nemocný je ohrožen jaterní cirhózou a jaterním selháním. Navíc představuje zdroj nákazy pro své okolí. Je proto důležité včas vyhledat lékařskou pomoc  … více zde.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Světový den hepatitidy – 28. červenec

Letní dětská rekreace k 17.7.2017 v LK

Ke dni 17. 7. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 145 táborů s 220 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 050. Dále bylo ohlášeno 21 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 29 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 620. Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 22 táborů a dvě jiné podobné akce … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace k 17.7.2017 v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 2. čtvrtletí 2017

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 151 kontrol – okres Česká Lípa 32; Jablonec n/N 51; Liberec 34; Semily 34 celý text.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 2. čtvrtletí 2017

SPALNIČKY nejsou exotickým onemocněním a nepostihují jen děti

Spalničky jsou vysoce nebezpečné onemocnění – každý vnímavý jedinec, který se setká s virem spalniček, téměř s jistotou onemocní. Virus spalniček se šíří vzduchem vdechnutím, kýcháním a kašláním. Virus .. celý text.

Kategorie: Aktuality, Rizika v létě | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SPALNIČKY nejsou exotickým onemocněním a nepostihují jen děti

Letní dětská rekreace 2017 v Libereckém kraji

Ke dni 27. 6. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 105 táborů se 156 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 9 643. Dále bylo ohlášeno 17 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 23 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 473.

Dozor nad letní dětskou rekreací je jednou z priorit letního období resp. prázdnin. Plánujeme zkontrolovat zhruba polovinu akcí ..   celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace 2017 v Libereckém kraji

Výskyt akutních gastroenteritid v Liberci

V průběhu týdne od 19. do 23. června 2017 došlo v MŠ SÍDLIŠTĚ ve Vratislavicích  k výskytu onemocnění dětí i zaměstnanců tohoto zařízení. Podle klinických projevů,  které spočívaly v úporném zvracení, bez významných teplot, vzácně s průjmem se jedná o nákazu, a to nejspíše noroviry. Na to poukazuje i  jejich průkaz ve stolici několika nemocných. V současnosti jsou v laboratoři zpracovány další vzorky. Na výsledek se čeká.  Onemocnění v průběhu cca 24 hodin u naprosté většiny postižených odeznělo. Léčba medikamenty nebyla nutná, nejúčinnější byla dietní strava. O události jsme se dozvěděli ve čtvrtek 22.6.17. Od té doby provádíme šetření, byla nařízena protiepidemická opatření, pracujeme na vyšetření dalších vzorků od nemocných osob, v zařízení byl proveden státní zdravotní dozor zaměřen na hygienické podmínky provozu.  Nutno zdůraznit, že nedochází k dalšímu nekontrolovanému masivnímu šíření v populaci Liberce a okolí. S tímto onemocněním se setkáváme v ojedinělých,  sporadických případech v tomto ročním období pravidelně. Představují riziko pro zavlečení nákazy do kolektivů.  Tuto událost nepovažujeme za mimořádnou. V tomto případě se v přenosu  nákazy nejspíše uplatnilo její šíření  „případ od případu“ , a to od nemocných dětí s mírnějším průběhem onemocnění, které se dostaly do kolektivu. Nejúčinnějším opatřením před zavlečením infekce do dětských kolektivů je důsledné provádění „ranního filtru“ při předávání dětí .  Zde je odpovědnost i na straně rodičů, kteří by měli vodit do předškolních kolektivů jenom děti zcela zdravé. Účinné proti šíření nákazy je dodržování  zásad  osobní hygieny.  

K dnešnímu dni, 27.6.17 bylo v MŠ s kapacitou 112 dětí přítomno 70. Ne všechny nepřítomné dětí jsou nemocné. Je předpoklad, že šíření nákazy nebude v tomto kolektivu pokračovat.

MUDr. Jaroslav Harman, zástupce ředitelky odboru protiepidemického

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výskyt akutních gastroenteritid v Liberci

Měření oxidu uhličitého ve vnitřním prostředí škol

V současné době je problematika špatného větrání ve školách často diskutována. CO2 je běžnou součástí vzduchu. Vzniká oxidací organických látek a do vnitřního prostředí staveb se dostává jako produkt dýchání lidí, zvířat a rostlin. Jeho koncentrace se v uzavřeném prostředí zvyšuje, zajistit požadovanou kvalitu vnitřních prostor lze právě větráním.

KHS LK v průběhu roku 2016 zaměřila na aktuální situaci v náhodně vybraných školách v LK. Aktuální rozsah koncentrace CO2 jsme zjišťovali pomocí snímače, který jednoduchým způsobem určil rozsah ve třech pásmech celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měření oxidu uhličitého ve vnitřním prostředí škol