Ověřování jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace

V rámci prováděných kontrol letních dětských táborů provedli zaměstnanci KHS LK v letošním roce kontrolu ověření jakosti pitné vody tam, kde nebylo přímé napojení na veřejný vodovod. Vzhledem ke krátkodobé expozici (v řádu několika týdnů) se zaměřili pouze na mikrobiologické znečištění s možností vzniku infekčního onemocnění zažívacího ústrojí. Způsoby zásobování akcí letní dětské rekreace pitnou vodou s výjimkou přímého napojení na veřejný vodovod jsou různé. Mohu jimi být studna, studánka/pramen, dovoz vody v cisternách a barelech či přívod vody z větší vzdálenosti. U vody dovážené je potřeba se zaměřit na čistotu nádob, používaných k dovozu a na skladování vody a její pravidelnou obměnu. Vlastní zdravotní nezávadnost vody zajišťuje provozovatel vodovodu. U studní a pramenů je, co se týče zdravotní nezávadnosti vody všechna odpovědnost na pořadatelích … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ověřování jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace

Bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze zeleniny

S cílem ověřit úroveň zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze zeleniny, včetně čerstvých bylinek nebo i zmražené zeleniny podávaných v zařízeních školního stravování s důrazem na ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných mikrobiologických agens schopných vyvolat onemocnění odebrala KHS LK vzorky zeleninových salátů … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze zeleniny

Ochrana veřejného zdraví a GIS

Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví?

Mohou data těchto oborů vizualizovaná v mapách představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik?

Lze využít GIS v rámci strategického a zdravotně politického plánování?

Tyto otázky byly předmětem semináře pořádaného dne 10.9.2018 ve spolupráci TU v Liberci a KHS Libereckého kraje.

Informace ze semináře

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochrana veřejného zdraví a GIS

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2018

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 203 akcí letní dětské rekreace (LDR) ve 295 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 15063 dětí, což je o necelých 900 dětí více než v roce 2017. Pracovníci KHS LK zkontrolovali 93 táborů, 11 jiných podobných akcí a 6 poskytovatelů stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci a konstatovali zjištění 26 závad, za které bylo uloženo celkem 11 pokut v souhrnné výši 10 000,- Kč. Nemocnost dětí byla nízká, ve zdravotních denících převažovaly záznamy o drobných úrazech typu odřenin a naraženin, dále bolesti hlavy související s horkým počasím … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2018

Jak vybrat školní brašnu

Jak snížit zátěž na páteř při každodenní cestě do školy … praktické rady.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak vybrat školní brašnu

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2018

Ke dni 16. 8. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 172 táborů s 247 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 884. Dále bylo ohlášeno 29 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 46 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1027.

Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán a nebyl zjištěn žádný neohlášený. Bylo zkontrolováno 80 táborů, 10 jiných podobných akcí a 5 poskytovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci …celý text .

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2018

Problematika pohřebnictví

Provozovatel pohřební služby

  • dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o pohřebnictví je provozovatel pohřební služby povinen před zahájením provozu vydat řád pro provoz pohřební služby, který musí být schválen krajskou hygienickou stanicí (KHS), zveřejnit ho na viditelném místě a vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný postup je při každé změně řádu pro provozování pohřební služby … celý text.
Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Problematika pohřebnictví

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2018

K 1. 8. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 162 táborů s 237 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 337. Dále bylo ohlášeno 27 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 40 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 907.

Za první měsíc prázdnin bylo zkontrolováno 56 táborů, 7 jiných podobných akcí a 3 poskytovatelé stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Kontrolně bylo odebráno 18 vzorků pitné vody na 16 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. Žádný tábor nebyl zakázán a nebyl zjištěn žádný neohlášený … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2018

Maximální teploty v kancelářích v mimořádně teplých dnech

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky jsou stanoveny v §4 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanové podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Kancelářské administrativní práce jsou z hlediska celkového průměrného energetického výdeje zařazeny do třídy práce I …  celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Maximální teploty v kancelářích v mimořádně teplých dnech