Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.7.2018

Ke dni 16. 7. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 141 táborů s 214 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 276. Dále bylo ohlášeno 20 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 26 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 566. Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán a nebyl zjištěn žádný neohlášený.

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 28 táborů a jednu jinou podobnou akci. Za nezajištění hygienicky nezávadného stavu zařízení na jiné podobné akci byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 1 000,- Kč. Vzhledem k příznivému počasí je dosud průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji klidný. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.7.2018

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2018

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 182 kontrol – okres Česká Lípa 48; Jablonec n/N 42; Liberec 52; Semily 40. Bylo realizováno osm odběrů vzorků zeleninových salátů ze školních jídelen a odebrány 2 vzorky teplé vody ve sprchách tělocvičny.  Za závady ve školních jídelnách bylo uloženo 10 sankcí v celkové výši 21 000,- Kč …celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2018

Letní dětská rekreace 2018 v Libereckém kraji

Ke dni 27. 6. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 96 táborů s 153 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10 116. Kontroly LDT jsou každoroční prázdninovou prioritou státního zdravotního dozoru odboru hygieny dětí a mladistvých. Plánujeme zkontrolovat asi polovinu akcí a začneme hned první prázdninový týden. Pozornost zaměříme zejména na stravování, kontrolu zásobování pitnou vodou a kontrolu zdravotní dokumentace dětí i dospělých. Dále … celý text

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace 2018 v Libereckém kraji

Prevence alimentárních onemocnění

Alimentární onemocnění jsou onemocnění způsobená bakteriemi, která se zejména při nesprávné přípravě či nesprávné manipulaci přenášejí potravinami. Nejčastějšími bakteriálními onemocněními přenosnými potravinami v našich podmínkách jsou kampylobakterióza a salmonelóza. Zvýšený výskyt těchto onemocnění právě v letních měsících souvisí se skutečností, že v teplém počasí se bakterie množí rychleji a rychleji tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění  u člověka  celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence alimentárních onemocnění

Akutní respirační infekce a chřipka v LK v sezóně 2017/2018

Nemocnost ARI v Libereckém kraji překročila epidemický práh ve všech okresech LK. Hodnoty nemocnosti ARI v LK byly po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Charakteristickým rysem chřipkové sezóny 2017/2018 byla od počátku výrazná dominance chřipky typu B, a to jak v Libereckém kraji, tak v celé v ČR. Chřipka typu A se vyskytovala v průběhu celého sledovaného období sporadicky. Virus chřipky byl v LK laboratorně potvrzen u 354 nemocných. V sezoně 2017/2018 bylo zaznamenáno 15 závažných průběhů onemocnění chřipkou. Jednalo se převážně o pacienty oslabené základním onemocněním – nejčastěji kardiovaskulárním či onkologickým, s onemocněním diabetem nebo chronickou obstrukční nemocí plic apod.  …. podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v LK v sezóně 2017/2018

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub –  zkoušky se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 od 12.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely  … podrobná informace zde.

Přihláška

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Klíšťata – výskyt, prevence přisátí, přenášené nemoci

Meziroční srovnání údajů v LK ukazuje významný nárůst jak u lymeské boreliózy, tak u středoevropské klíšťové encefalitidy. U encefalitidy by se dalo uvažovat o postupném šíření ohnisek nákazy na severu Čech ve směru ze západu na východ. To ukáže vývoj v následujících letech. V každém případě počty onemocnění varují před zvyšováním nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s pobytem v přírodě od obou nákaz.

Pro život klíšťat je optimální mírně teplé a vlhké podnebí. Vyskytují se v hájích, lesních mýtinách, loukách, listnatých a smíšených lesích, v blízkosti turistických cest a stezek lesní zvěře, v trávě, na nízkých keřích do výšky cca 1m, kde uchycena za zadní nohy čekají na svého hostitele – procházejícího se člověka či zvíře.  

Výskyt a život klíšťat

Nemoci přenášené klíšťaty, prevence

Prevence přisátí klíštěte a jeho správné odstranění

Předpověď aktivity klíšťat

Počty onemocnění klíšťovou encefalitidou a lymeskou boreliózou v LK v letech 2015-2017

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíšťata – výskyt, prevence přisátí, přenášené nemoci

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Za první čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 252 kontrol. Z tohoto počtu bylo 162 plánovaných a dále mj. 18 na základě podnětů občanů, 4 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 31 na základě ohlášení zahájení činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání provedli 47 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace  a značení dozorovaných výrobků, dále 23 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 39 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX  a 25 šetření za účelem kontroly stažení z trhu 24 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Nemoci z povolání v LK v roce 2017

V roce 2017 bylo v Libereckém kraji hlášeno 69 profesionálních onemocnění u 55 zaměstnanců – dle okresů: Česká Lípa – 42, Liberec – 15, Semily – 3 a Jablonec n/N – 1. Významně více onemocnění bylo uznáno u žen a to 49. Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním prostředí. Nejpočetnější byly v loňském roce nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže nebo  z   vibrací – 36 případů …. celý text.

Nemoci z povolání v České republice 2017

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nemoci z povolání v LK v roce 2017

Sdělení k probíhající technopárty

Vyjádření KHS Libereckého kraje k probíhající technopárty.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdělení k probíhající technopárty