Zátěž teplem – ochranné nápoje

Zátěž teplem je považována za jeden z rizikových faktorů pracovních podmínek. Členění rizikových faktorů, jejich zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a podmínky ochrany před jejich působením upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zdravý jedinec se pomocí termoregulačních procesů vlastního těla při dodržování vhodného pitného režimu bez problémů vypořádá i s vyššími venkovními teplotami.

Maximální teploty v kancelářích v mimořádně teplých dnech

Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům při zátěži teplem

Kategorie: Aktuality, Rizika v létě | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zátěž teplem – ochranné nápoje

Prevence alimentárních onemocnění

Alimentární onemocnění jsou onemocnění způsobená bakteriemi, která se zejména při nesprávné přípravě či nesprávné manipulaci přenášejí potravinami. Nejčastějšími bakteriálními onemocněními přenosnými potravinami v našich podmínkách jsou kampylobakterióza a salmonelóza. Zvýšený výskyt těchto onemocnění právě v letních měsících souvisí se skutečností, že v teplém počasí se bakterie množí rychleji a rychleji tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění u člověka …. celý text.

Kategorie: Aktuality, Rizika v létě | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence alimentárních onemocnění

Kosmetické přípravky určené ke slunění

Silné sluneční záření oslabuje imunitní systém kůže, zároveň poškozuje kožní buňky a mění jejich genetickou informaci. Reparační systém kůže nemůže tyto změny v kožních buňkách napravit a nesprávná informace je předávána do dceřiných buněk kůže. Pokud se tyto buňky dále dělí, mohou zmutovat a přeměnit se po letech v buňky kožního nádoru   … celý text.

Kategorie: Aktuality, Rizika v létě | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kosmetické přípravky určené ke slunění

Klíšťata – předpověď aktivity, výskyt, prevence přisátí, přenášená onemocnění

Předpověď aktivity klíšťat  – vydává ČMHÚ každé pondělí a čtvrtek (do 14.00 hodin) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. V pondělí se jedná o výhled na zbytek týdne (úterý – neděle), ve čtvrtek o upřesnění na rozšířený víkend (pátek – pondělí).

Výskyt klíšťat

Prevence přisátí a správné odstranění

Onemocnění přenášená klíšťaty

Kategorie: Aktuality, Rizika v létě | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíšťata – předpověď aktivity, výskyt, prevence přisátí, přenášená onemocnění

Poslední típnutí

Do posledního típnutí zbývá jen několik hodin – tisková konference MZ ČR

Poslední típnutí – edukativní web

Kategorie: Aktuality, Protikuracky_zakon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední típnutí

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – 31. KVĚTEN

Světový den bez tabáku připadá každoročně na poslední květnový den a byl vytvořen v roce 1987 Světovou zdravotnickou organizací. Cílem tohoto dne je zvýšit pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Snaží se o záchranu 5,4 miliónu mrtvých ročně na světě v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření.

31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., jehož cílem je především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu  a jiných návykových látek, snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek, organizace protidrogové politiky.

Zákon č. 65/2017 Sb. mj. za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit …. celý text.

Kouření a jeho vliv na zdraví

Zákon č. 65/2017 Sb. – provozovny společného stravování – nejčastější dotazy

Zákon č. 65/2017 Sb. – nejčastější dotazy

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – 31. KVĚTEN

17. květen – Světový den hypertenze

Každým rokem stoupá počet úmrtí na nemoci, které zapříčinil vysoký krevní tlak. Hypertenzí trpí podle WHO 1,5 mld. lidí, z toho 2 mil. Čechů. Preventivní prohlídky u praktického lékaře nejsou pro obyvatele ČR samozřejmostí, proto jsou zde další statisíce těch, kteří o své nemoci nevědí. Světový den hypertenze 17. května si vytkl za cíl upozornit, že tlak zvyšují nadbytečné kilogramy, tím také roste riziko mrtvice, infarktu, cukrovky, selhání ledvin a některých typů rakoviny  … text pokračuje zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17. květen – Světový den hypertenze

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v pondělí 19. 6. 2017 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci  … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2017

Za první čtvrtletí letošního roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 200 kontrol. Z tohoto počtu bylo 116 plánovaných a dále mj. 24 na základě podnětů občanů, 6 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 35 na základě ohlášení zahájení činnosti a 7 ke kontrole odstranění závad … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2017

Mezinárodní den hygieny rukou – 5. května

Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život – umývej si  ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

Mytí rukou je nejjednodušším preventivním opatřením infekčních nemocí, když je provedeno správně. Podle WHO se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama – hepatitida A, salmonela, rotavirus, chřipka … více informací zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní den hygieny rukou – 5. května