Tiskové zprávy 2018

Nemoci z povolání v Libereckém kraji v roce 2018

Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 4. čtvrtletí 2018

Očkování proti chřipce mezi zdravotníky v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Libereckém kraji

Koupací sezóna 2018 v Libereckém kraji

Ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v rekreačních oblastech

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2018 

Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 3. čtvrtletí 2018

Měření ovzduší v Liberci

Jsme připraveni na chřipku?

Měření ovzduší mobilními systémy v Liberci

Aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2017

Zásobování letních táborů pitnou vodou – ověřování jakosti pitné vody

Bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracovaní ze zeleniny

Zkoušky ze znalostí hub

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji v roce 2018

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2018

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2018

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2018

TULAREMIE („zaječí nemoc“), onemocnění zvířat i lidí

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji ke dni 16.7.2018

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2018

Letní dětská rekreace 2018 v Libereckém kraji  k 27.6.2018

Prevence alimentárních onemocnění

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2017/2018

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 1. čtvrtletí 2018

Nemoci z povolání v LK v roce 2017

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2017

Zaostřeno na drogy

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 4. čtvrtletí 2017

Archiv tiskových zpráv 2017

Archiv tiskových zpráv 2016

Archiv tiskových zpráv 2015

Archiv tiskových zpráv 2014

Archiv tiskových zpráv 2013

Archiv tiskových zpráv 2012

Archiv tiskových zpráv 2011

Archiv tiskových zpráv 2010

Archiv tiskových zpráv 2009

Archiv tiskových zpráv 2008