Zkoušky, školení

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb.        termín konání

 Informace o konání zkoušek ze znalostí hub – termín konání, přihláška ke stažení