Zkoušky, školení

Zkoušky ze znalostí hub

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb.                      Informace ke zkoušce DDD konané dne 6.11.2018