1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Od roku 2002 je v ČR zaznamenáván výrazný setrvalý nárůst výskytu infekce HIV občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem (rezidentů). V roce 2002 bylo zaznamenáno 50 nových případů infekce, v roce 2016 to bylo 286 případů. V letošním roce ke dni 30. 9. 2017 bylo v ČR nově zjištěno 194 případů a je tak evidováno 3100 HIV pozitivních osob.

V Libereckém kraji evidujeme k 30. 9. 2017 celkem 78 HIV pozitivních osob. Od začátku letošního roku přibyly 4 nové případy onemocnění.  Při přepočtení na relativní nemocnost tzn. na 1 000 000 obyvatel je Liberecký kraj na sedmém místě v porovnání s ostatními kraji – nejvíce má hl. m. Praha, následují kraje Karlovarský, Středočeský, Ústecký, Plzeňský, Jihomoravský.

V současné době neexistují žádná specifická preventivní opatření. K dispozici není účinná očkovací látka ani jiné běžně dostupné profylaktické preparáty, zásadní úlohu tak hraje prevence … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.