Kontroly venkovních hracích ploch s provozovatelem

V průběhu května a června provedli pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých v rámci regionálního úkolu monitoring venkovních hracích ploch (VHP) s provozovatelem. Oslovili všechna města a obce Libereckého kraje a získali údaje od 152 obcí a měst. Z těch vyplývá, že je v  letošním roce evidováno 112 měst/obcí s 371 VHP z toho je 176 VHP s pískovišti, když ve 40 obcích/městech není žádná venkovní hrací plocha, VHP s pískovištěm má 44 obcí/měst a 68 obcí/měst má pouze VHP s hracími prvky. KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví kontroluje pouze venkovní hrací plochy s pískovišti.

„Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu. Provozní řád dětského hřiště a pískoviště by měl obsahovat údaje o provozovateli, správci, o osobě odpovědné za úklid a údržbu, údaje o provozní době, denním úklidu, režimu údržby a výměny písku, zábraně vstupu volně pobíhajících zvířat apod. Naše kontroly jsme zaměřili právě na dodržování provozního řádu, vizuální kontrolu údržby, zabezpečení pískoviště proti vnikání zvířat a také na to, zda je součástí těchto ploch označení zákazem kouření. Za účelem provedení chemické, mikrobiologické a parazitární analýzy jsme odebrali z náhodně vybraných VHP vzorky písku,“ vysvětluje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.  Podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.