106-2021

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Počty žádostí z iniciativy Zlatý Špendlík (23. 12. 2021)

Používání rukavic při ošetřovatelské práci (21. 12. 2021)

Karanténa v ZŠ Vratislavice, Nad Školou 278, Liberec 30 ve třídě 6.A (14. 12. 2021)

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (13. 12. 2021)

Tlecí doba na veřejných pohřebištích (8. 12. 2021)

Výsledky plošného testování ve školách v LK  (3. 12. 2021)

Počty očkovaných zaměstnanců KHS LK (1. 12. 2021)

Testování zaměstnanců KHS LK (1. 12. 2021)

Kontroly MO, počet očkovaných zaměstnanců KHS (30. 11. 2021)

Počty provedených kontrol – Zlatý Špendlík

Vyhlášení epidemie (25. 11. 2021)

Nevyžadování PCR testů od očkovaných osob (24. 1. 2021)

Nařízení izolace, nařízení karantény (24. 11. 2022)

Počet karanténních opatření dle § 67 zák. 258/2000 Sb. (23. 11. 2021)

Počty kontrol MO, karantény ve školách od 1.11.2021 (23. 11. 2021)

Karantény dle § 67 zák. 258/2000 Sb. (23. 11. 2021)

Elektromobily, náklady na ohřev vody, dodavatel elektrické energie  (23. 11. 2021)

Zákony, podle kterých postupuje KHS při kontrole MO  (22. 11. 2021)

Kontroly ve stravovacích zařízeních, karanténní opatření u dětí a žáků (16. 11. 2021)

Kontroly MO (16. 11. 2021)

Karanténní opatření týkající se dětí a studentů (16. 11. 2021)

Počty kontrol MO, karantény ve školách od 1.11.2021 (16. 11. 2021)

Kontroly ve stravovacích zařízeních, karanténní opatření ve školách (16. 11. 2021)

Nevyhovující podmínky zotavovací akce (9. 11. 2021)

Zákazy návštěv zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb (9. 11. 2021)

Případy karantén ve školských zařízení  (8. 11. 2021)

Karanténa v ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o. (15. 10. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (10. 11. 2021)

Informování o testování ve školách (6. 10. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (1. 10. 2021)

Dodržování MO Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 – testování ve školách (17. 9. 2021)

Výsledky plošného testování ve školách v LK k jednotlivým datům (15. 9. 2021)

Výsledky plošného testování ve školách za LK (14. 9. 2021)

Monitoring VN Mšeno (6. 9. 2021)

Vyhlašování epidemie (26. 8. 2021)

Státní zdravotní dozor ve stravovacích zařízeních včetně zdravotnických zařízení (2. 8. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (2. 8. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (14. 7. 2021)

Dodržování protiepidemických opatření březen – červenec 2021 (15. 7. 2021)

DVB-T2-Ještěd (28. 6. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (9. 6. 2021)

Antigenní testování, počty (31. 5. 2021) pdf

Vyhlášení epidemie (24. 5. 2021)

Snížení emisí hluku ze silnice III/2874 (20. 5. 2021)

Oznámení na porušení mimořádných opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (18. 5. 2021)

Výsledky plošného testování ve školách v LK (12. 5. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (30. 4. 2021)

Výsledky plošného testování ve školách (22. 4. 2021)

Protihluková opatření na komunikaci III/2874 (19. 4. 2021)

Přestupková řízení k neočkování dětí (16. 4. 2021)

Hygienicko-epidemiologický režim zdravotnického zařízení (16. 3. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (16. 3. 2021)

Příspěvkové organizace a veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (5. 3. 2021)

Označování elektronických cigaret, náhradních náplní a bylinných výrobků určených ke kouření (12. 2. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (15. 1. 2021)