106 – 2022

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Měření hluku E 442 (30. 12. 2022)

Měření lokální svalové zátěže (16. 12. 2022)

Pokuty za nenošení ochrany dýchacích cest (5. 12. 2022)

Měření hluku (28. 11. 2022)

Výrobna dřevostaveb – měření hluku (23. 11. 2022)

Rozhodnutí na základě žádosti dle § 31 odst. 1 zák. 258/2000 Sb. (18. 11. 2022)

Onemocnění tetanem v LK (18. 10. 2022)

Měření hluku (14. 10. 2022)

Kvalita vod ke koupání (19. 9. 2022)

Výměna ložního prádla (12. 8. 22)

Zákaz prodeje ubytovací služby (8. 8. 2022)

Měření lokální svalové zátěže (2. 8. 2022)

Měření lokální svalové zátěže (7. 7. 2022)

Porušení hlukových limitů z provozu provozovny (26. 7. 2022)

Měření lokální svalové zátěže (25. 5. 2022)

Právní normy k uzení ryb a následnému prodeji (20. 6. 2022)

Hluk z komunikace (6. 5. 2022)

MŠ či sloučená zařízení MŠ a ZŠ (17. 3. 2022)

Vyhlášení epidemie COVID-19 (15. 3. 2022)

Incidence onemocnění (22. 2. 2022)

Ochrana dýchacích cest, karanténa ve školách (3. 2. 2022)

Bezinfekčnost zaměstnanců KHS LK, karanténní opatření dle § 67 zák. č. 258/2000 Sb.  (19. 1. 2022)

Ochranné pásmo hygienické ochrany před hlukem (18. 1. 2022)

Hygienické limity hluku a znečištění životního prostředí na pozemních komunikacích (3. 1. 2022)

 –  Poskytnuté informace za 2021

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019