20.3. – Den ústního zdraví

V České republice existuje bohužel jen málo dostupných dat k oblasti orálního zdraví. Sleduje se například, kolik procent lidí navštěvuje preventivně alespoň jednou ročně svého stomatologa. Dlouhodobě se tato čísla drží okolo 58 %. Nejčastějším onemocněním chrupu je zubní kaz vyskytující se u 3,5 miliónu obyvatel ČR ročně. Prevence u mládeže by měla obsahovat uvědomění si za své zdraví a naučit efektivní čištění zubů.

O orálním zdraví dětí a mládeže rozhoduje účinnost primárně preventivních opatření, kterých se dětem dostává především v rodinách, dále pak v kolektivních předškolních zařízeních a stomatologických zařízeních. V Libereckém kraji existuje hned několik institucí, které se věnují programům pro děti s tímto tématem. Jde jak o studenty Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, Státní zdravotní ústav, ale také spolek Zdravý zoubek, který vede magistra Jana Stejskalová. Právě ona se s námi podělila o informace, které vnímá jako důležité a měly by se dostat mezi další rodiče, prarodiče i budoucí rodiče.

Svým programem se Jana Stejskalová snaží několik let pozitivně ovlivnit vývoj zdraví zubů dětí v MŠ, žáků ZŠ i dospělých nejen v Libereckém kraji. Hlavním cílem programu Zdravý zoubek je teoretická a praktická dovednost v prevenci zubního kazu. Dalším cílem programu je informování dospělých o nejnovějších poznatcích v prevenci zubního kazu. To se jeví jako velmi účinné.

 Výuku zajišťují odborně proškolení žáci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec. Cíl programu je i v zapojení těchto žáků do prevence zubního kazu.

Za rok 2019 bylo proškoleno v Libereckém kraji 1174 dětí.

Rozhovor s Mgr. Janou Stejskalovou, realizátorkou projektu zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.