Yearly Archives: 2019

Nebezpečný výrobek – MoLash® Eyelash serum, 04.2021-01

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – MoLash® Eyelash serum, 04.2021-01

Nebezpečný výrobek – panenka EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, NO. 1228

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, NO. 1228

Zkoušky ze znalostí hub

KHS LK oznamuje konání zkoušky k získání osvědčení o znalosti hub, která se uskuteční v úterý 25.6.2019 od 12,00 hod.  „Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely“, vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Organizační informace ke zkoušce zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Začíná sledování jakosti rekreačních vod

V minulém týdnu začala kontrola jakosti rekreačních vod a je známo pět prvních výsledků. Převažuje hodnocení na prvním stupni s nízkou teplotou vody.

Výsledky laboratorních rozborů z každého týdne jsou počínaje minulým pátkem po dobu koupací sezony pravidelně aktualizovány v pátek a po 12 hodině je možné je nalézt na  www.khslbc.cz v sekci rekreační vody. Informace o jakosti monitorovaných rekreačních vod za celou ČR pak na www.koupacivody.cz. Sledování jakosti vody začíná 14 dní před zahájením koupací sezony. V případě betonových nádrží probíhá před zahájením provozu kontrola jakosti zdroje vody pro koupaliště ve vybraných v mikrobiologických ukazatelích.

Z hlediska možného vlivu na zdraví koupajících se osob mají nejvýznamnější negativní vliv ukazatele fekálního znečištění a sinice. Doporučujeme využívat ke koupání vodní plochy monitorované. Pokud lidé chtějí využít jinou vodní plochu, měli by si ji před koupáním prohlédnout a to včetně jejího okolí – zejména jak je napájena. Zkontrolovat zda není voda zakalená, zda nezapáchá, zda neobsahuje zelené organismy, zda se na ní nevyskytují uhynulé organismy a zda není viditelně znečištěná“, doporučuje ing. Jana Loosová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální.

Více zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začíná sledování jakosti rekreačních vod

Nebezpečný výrobek – panenka Girl Fashion, Beautiful Girl, NO.801

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Girl Fashion, Beautiful Girl, NO.801

Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019

V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme se závadami souvisejícími s uspořádáním stánku a jeho vybavením, tj. nedostatečné vybavení vzhledem k rozsahu nabídky občerstvení a skladování tzv. neslučitelných potravin pohromadě (např. v jednom chladícím zařízení),“ vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019

Nebezpečný výrobek – GUMOVÁ KAČENKA S MLÁĎATY – YFM001

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – GUMOVÁ KAČENKA S MLÁĎATY – YFM001

EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ

Pod tímto názvem proběhl v uplynulém týdnu v Doksech třídenní Mezikrajský seminář epidemiologů. “Jedná se o pravidelné roční setkání epidemiologů, které se letos uskutečnilo v našem kraji,” říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK. “Účelem semináře je diskuse nad aktuální epidemiologickou situací v ČR, ve které letos dominují zejména spalničky. Významným přínosem je vždy předávání si zkušeností z šetřených epidemí,” dodává. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ

Nebezpečný výrobek – First love, for woman, EAU DE PARFUM, DC® DICOO, REF:B415, LOT: BTF0311415

 

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – First love, for woman, EAU DE PARFUM, DC® DICOO, REF:B415, LOT: BTF0311415

Zpráva o činnosti KHS LK 2018

KHS LK v roce 2018

→ vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření
→ v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu
→ provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz
pravomocně uložila 323 správních trestů
řešila 291 podnětů občanů
→ ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1062 vzorků 
→ analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice LK

celé znění Zprávy o činnosti 2018

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva o činnosti KHS LK 2018