Yearly Archives: 2019

Zpráva o činnosti KHS LK 2018

KHS LK v roce 2018

→ vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření
→ v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu
→ provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz
pravomocně uložila 323 správních trestů
řešila 291 podnětů občanů
→ ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1062 vzorků 
→ analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice LK

celé znění Zprávy o činnosti 2018

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva o činnosti KHS LK 2018

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK

V sezóně 2018/2019 překročila nemocnost akutními respiračními infekcemi epidemický práh ve všech okresech. Celková nemocnost v LK byla po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Od 47. KT 2018 nemocnost ARI pozvolna narůstala, v 51. KT bylo v LK hlášeno 1477 nemocných na 100 000 obyvatel.  V 5.KT překročila nemocnost v LK epidemický práh (1986/100 000 obyvatel) a pohybovala se nad ním až do 9.KT (1768/100 000 obyvatel). Nejvyšší nemocnost byla evidována v 7.KT – 2451/100 000 obyvatel v okrese Semily. Naopak nejnižší nemocnost byla v celém sledovaném období registrována v okrese Česká Lípa … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK

Nebezpečný výrobek – bambusový hrnek

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – bambusový hrnek

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK

Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a zotavovací akce pro děti a pro rok 2019 dále o kontroly provozních podmínek v dětských skupinách a v lesních školkách.

„V rámci krajských priorit státního zdravotního dozoru se v letošním roce dále zaměříme na kontroly venkovních hracích ploch s provozovatelem, jejichž součástí bude i vyšetření písků z hlediska mikrobiologického znečištění a chemického složení. Stejně jako v loňském roce budeme provádět kontroly ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není napojení na veřejný vodovod“, říká Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

V prvním čtvrtletí roku 2019 provedla KHS LK 144 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 7 pokut v celkové výši 8 000,- Kč   …. celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK

Nebezpečný výrobek – panenka Fashjon, Charm is infinite, Beautiful, No.8152

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Fashjon, Charm is infinite, Beautiful, No.8152

Nebezpečný výrobek – sada panenek se zvířátky EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, No.8168

 

 

text vyhlášení

 

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – sada panenek se zvířátky EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, No.8168

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 12. KT

Celková nemocnost se v Libereckém kraji oproti minulému týdnu změnila minimálně. Evidujeme 1270 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. Nemocnost ve všech okresech je pod epidemickým prahem a s výjimkou okresu Česká Lípa ve všech došlo k poklesu počtu nemocných. V tomto týdnu byla 6x laboratorně potvrzená chřipka typu A … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 12. KT

Nebezpečný výrobek – URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change

Nebezpečný výrobek – panenka Baby GIRL, Happy Day, Lovely & Fun, NO.8822

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Baby GIRL, Happy Day, Lovely & Fun, NO.8822

Akutní respirační infekce v LK – 11. KT

V 11. kalendářním týdnu se celková nemocnost v LK prakticky nezměnila. Evidujeme 1331 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. V rámci kraje se počty nemocných liší – největší pokles a nejnižší nemocnost je v okrese Česká Lípa, v okrese Liberec je tomu právě naopak. Podrobnosti  zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 11. KT