Monthly Archives: Květen 2019

Zkoušky ze znalostí hub

KHS LK oznamuje konání zkoušky k získání osvědčení o znalosti hub, která se uskuteční v úterý 25.6.2019 od 12,00 hod.  „Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely“, vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Organizační informace ke zkoušce zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Začíná sledování jakosti rekreačních vod

V minulém týdnu začala kontrola jakosti rekreačních vod a je známo pět prvních výsledků. Převažuje hodnocení na prvním stupni s nízkou teplotou vody.

Výsledky laboratorních rozborů z každého týdne jsou počínaje minulým pátkem po dobu koupací sezony pravidelně aktualizovány v pátek a po 12 hodině je možné je nalézt na  www.khslbc.cz v sekci rekreační vody. Informace o jakosti monitorovaných rekreačních vod za celou ČR pak na www.koupacivody.cz. Sledování jakosti vody začíná 14 dní před zahájením koupací sezony. V případě betonových nádrží probíhá před zahájením provozu kontrola jakosti zdroje vody pro koupaliště ve vybraných v mikrobiologických ukazatelích.

Z hlediska možného vlivu na zdraví koupajících se osob mají nejvýznamnější negativní vliv ukazatele fekálního znečištění a sinice. Doporučujeme využívat ke koupání vodní plochy monitorované. Pokud lidé chtějí využít jinou vodní plochu, měli by si ji před koupáním prohlédnout a to včetně jejího okolí – zejména jak je napájena. Zkontrolovat zda není voda zakalená, zda nezapáchá, zda neobsahuje zelené organismy, zda se na ní nevyskytují uhynulé organismy a zda není viditelně znečištěná“, doporučuje ing. Jana Loosová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální.

Více zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začíná sledování jakosti rekreačních vod

Nebezpečný výrobek – panenka Girl Fashion, Beautiful Girl, NO.801

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Girl Fashion, Beautiful Girl, NO.801

Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019

V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme se závadami souvisejícími s uspořádáním stánku a jeho vybavením, tj. nedostatečné vybavení vzhledem k rozsahu nabídky občerstvení a skladování tzv. neslučitelných potravin pohromadě (např. v jednom chladícím zařízení),“ vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019