Monthly Archives: Srpen 2019

Zkouška odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů proběhne ve středu 9. října 2019 od 10,00 hod.

Podrobnosti o povinnosti složit zkoušku a termínu zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkouška odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Kontroly výroby a prodeje točené zmrzliny

Kontroly točených zmrzlin jsou sezonní záležitostí. V letošním roce KHS LK již realizovala 33 kontrol a její zaměstnanci odebrali 31vzorků. Na 1 výsledek vyšetření se ještě čeká, 10 vzorků bylo nevyhovujících. Uložili 10 pokut v celkové výši 38 000,- a 6x nařídili sanitaci výrobníku zmrzliny.

„Ve všech nevyhovujících vzorcích laboratorní vyšetření potvrdila přítomnost bakterie Enterobacteriaceae, která je indikátorem nedostatečné provozní hygieny. Tím je myšlena zejména nedostatečná sanitace zmrzlinového stroje, pracovních ploch a provozního náčiní, případně též nedostatečná osobní hygiena pracovníka při výrobě zmrzliny jako je mytí rukou či pracovní oděv,“ říká MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání … pokračování zde.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly výroby a prodeje točené zmrzliny

Průběh letní dětské rekreace v LK k 16.8.2019

K 16.8.19 zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 87 táborů, 4 jiné podobné akce a 6 poskytovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Průběh letní dětské rekreace je bez mimořádných událostí, neevidujeme žádná hromadná či horečnatá onemocnění.  Záznamy ve zdravotních denících poukazují na nižší výskyt klíšťat v porovnání s loňským rokem, nicméně některé lokality se potýkají s vyšším výskytem komárů a vos. Za zjištěné nedostatky uložili 14 pokut v celkové výši 13 500,- Kč. Podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v LK k 16.8.2019

Podceňované nebezpeční zvané AZBEST

Azbest je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů, který se vyskytuje v přírodě jako doprovodný minerál některých rud. Má vláknitou strukturu. Je nehořlavý, pevný, odolný vůči chemickým látkám a nevodivý. Ve 20. století byl hojně využíván ve stavebnictví – střešní krytiny, azbestocementové desky k opláštění staveb, obvodové pláště budov, stříkané omítky … aj. Vhledem k nebezpečným vlastnostem na lidské zdraví byla jeho výroba a používání v ČR v roce 1997 zakázány. Je prokázaný karcinogen.

Azbest je pro lidské zdraví nebezpečný. Nebezpečná jsou především vlákna o velikosti  5 až 8 µm, která pokud poletují v ovzduší, se mohou po vdechnutí dostat do lidského těla a proniknout až do plicních sklípků. V plicích mohou vyvolat rakovinové bujení na povrchu plic – zhoubný nádor hladké membrány, kterou jsou plíce obaleny tzv. mesotheliom, který se projeví až po značné době od expozice člověka azbestu (20 – 40 let). Dalším nebezpečným onemocněním je azbestóza, což je zaprášení plic azbestem, které vede k jejich zjizvení, což se projevuje dušností, sníženou vitální kapacitou plic,“ vysvětluje ing. Kateřina Forysová, ředitelka oboru hygieny práce. Podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podceňované nebezpeční zvané AZBEST

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2019

 V uvedeném období zaměstnanci KHS LK provedli 240 kontrol v provozovnách společného stravování; 45 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace, značení dozorovaných výrobků a správnou výrobní praxi u výrobců; 20 šetření v tržní síti, při nichž ověřovali výskyt celkem 42 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a kontrolovali stažení z trhu 34 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné. Podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2019

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji v Libereckém kraji k 1.8.2019

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Objevili jsme jeden tábor neohlášený. Při kontrolách letních táborů věnujeme největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, ubytování, režimu dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků na tábořištích zásobovaných individuálními zdroji pitné vody“, shrnuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže. Podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji v Libereckém kraji k 1.8.2019