Monthly Archives: Listopad 2019

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Dle údajů Státního zdravotního ústavu ke dni 30. 9. 2019 bylo v České republice letos nově zjištěno 181 případů HIV infekce. V Libereckém kraji evidujeme kumulativně od roku 1985           k 30. 9. 2019 celkem 91 HIV pozitivních osob. Od začátku letošního roku přibylo 5 nových případů. 

Sledování infekce HIV v České republice bylo zahájeno 1. 10. 1985. Od tohoto data bylo                   k 30. 9. 2019 celkem zjištěno 3549 HIV pozitivních osob (občanů ČR a rezidentů), z čehož bylo 3064 mužů. U 663 z nich byl zjištěn rozvinutý klinický obraz AIDS. Nejvíce infikovaných představují muži mající sex s muži a bisexuální muži (66 %), následují heterosexuální jedinci obou pohlaví (24 %), dále injekční uživatelé drog. Kromě uvedeného bylo evidováno 466 HIV pozitivních, nejvíce osob je z východní Evropy a subsaharské Afriky.

Zuzana Balašová                                                                                                                                            tisková mluvčí KHS LK            

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 29.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 115 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 112 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 83 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V posledním týdnu byly hlášeny 3 aktivně vyhledané případy v souvislosti s epidemií a jeden případ onemocnění importované nákazy bez souvislosti s případy v Libereckém kraji.  

MUDr. Jana Prattingerová,                                                                                                                           ředitelka odboru protiepidemického

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 29.11.2019

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 22.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 111případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 109 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 79 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V posledním týdnu nebylo hlášeno žádné nové onemocnění, to však ještě neznamená, že epidemie skončila.

MUDr. Jana Prattingerová                                                                                                                               ředitelka odboru protiepidemického

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 22.11.2019

Nebezpečný výrobek/hračka – panenka Sweet FASHION

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek/hračka – panenka Sweet FASHION

Nebezpečný výrobek/ hračka – panenka THE FASHION Happy every day, NO.HY881

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek/ hračka – panenka THE FASHION Happy every day, NO.HY881

Nebezpečný výrobek/ hračka – panenka pусалка, No.1867

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek/ hračka – panenka pусалка, No.1867

Konference Problematika výskytu legionel v teplé vodě Liberec 2019

V úterý 19. listopadu se na Krajském úřadu Libereckého kraje konala odborná konference na téma Problematika legionel v teplé vodě. Pořadateli akce byly Technická univerzita v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Záštitu nad ní převzali Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR, doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor TUL, a MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort zdravotnictví.

„Požadavky na teplou vodu dodávanou jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti právnické osoby upravuje legislativa, která stanovuje hygienické limity jednotlivých ukazatelů. Výrobci teplé vody není uložena četnost kontrol její jakosti, přesto však za ni zodpovídá. Kontrola kvality teplé vody je tak prováděna namátkově ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví – krajských hygienických stanic, což často bývá první moment, kdy se provozovatel o problému dozví,“ vysvětlil MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.

Celá zpráva zde.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference Problematika výskytu legionel v teplé vodě Liberec 2019

Nebezpečný výrobek – náhradní náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid

 

 

text vyhlášení

Kategorie: elektronické cigarety, náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – náhradní náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2019

Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli 241 kontrol v provozovnách společného stravování; v oblasti předmětů běžného užívání pak 39 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti; 20 šetření za účelem ověření celkem 38 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a 10 šetření zaměřených na kontrolu stažení 19 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2019

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK- 15.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 111 případů akutní žloutenky typu A. V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 109 případů onemocnění          u osob z LK, dále 9 onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. Vazbu na ohnisko v Turnově má celkem 78 nemocných.

„Ve 46. KT přibylo 9 nemocných v akutní fázi onemocnění. Ve všech případech se jedná o osoby, které byly v kontaktu s nemocnými a byly aktivně dohledány a vyšetřeny. Předpokládáme proto, že vehikulum nákazy, které způsobilo zářijový explozivní nárůst onemocnění, se v tuto chvíli neuplatňuje a nacházíme se v sestupné fázi epidemie,“ říká MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS LK.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK- 15.11.2019