Monthly Archives: Březen 2020

Onemocnění COVID-19 v LK – Domov důchodců Český Dub

Epidemiologickým šetřením s nemocným mužem, hospitalizovaným v KNL, pozitivně testovaným na COVID-19, který pracoval v domově důchodců v Českém Dubu, byl vyloučen rozsáhlý pracovní kontakt s klienty a zdravotnickým personálem.

Včera ve večerních hodinách bylo rychlotesty testováno 100 klientů a 70 osob personálu, 3 osoby z personálu DD  jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Důvody k jejich použití byly tyto – zjišťujeme, zdali se muž nemohl nakazit v zaměstnání (dle prvních příznaků došlo k nákaze cca před 14 dny) a pátráme po zdroji nákazy. Důležitým kontextem je i skutečnost, že se jedná o zařízení pečující o lidi v rizikové věkové kategorii.  Všechny včera večer provedené testy byly negativní.

„Epidemiologické šetření pokračuje vyhledáváním úzkých kontaktů nemocného v práci a zejména v rodině. Všechny tyto osoby, u kterých je předpoklad užšího kontaktu jsou a budou testovány PCR metodou. V tuto chvíli není důvod uzavírat DD v Českém Dubu ani město Český Dub do karantény. DD bude jako dosud i nadále uzavřen pro návštěvy,“ uvedl MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění COVID-19 v LK – Domov důchodců Český Dub

Onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji – opatření v domově důchodců v Českém Dubě

V Libereckém kraji bylo dnes potvrzeno 5 nových případů onemocnění COVID-19, celkově jich evidujeme 18. Jedním z nemocných je muž, který pracuje v domově důchodců v Českém Dubu.

„Muž, pozitivní na koronavirus, je hospitalizovaný v současné době na jednotce intenzivní péče oddělení ARO Krajské nemocnice v Liberci. V domově důchodců, kde pracuje, se dnes v podvečer provedou rychlotesty u všech zaměstnanců a klientů. Dále provedeme trasování kontaktů a další testování PCR, jakož i další protiepidemická opatření v potenciálním ohnisku nákazy. Další protiepidemická opatření jdou po linii zdravotnické v KNL Liberec,“ vysvětlil MUDr. Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji – opatření v domově důchodců v Českém Dubě

20.3. – Den ústního zdraví

V České republice existuje bohužel jen málo dostupných dat k oblasti orálního zdraví. Sleduje se například, kolik procent lidí navštěvuje preventivně alespoň jednou ročně svého stomatologa. Dlouhodobě se tato čísla drží okolo 58 %. Nejčastějším onemocněním chrupu je zubní kaz vyskytující se u 3,5 miliónu obyvatel ČR ročně. Prevence u mládeže by měla obsahovat uvědomění si za své zdraví a naučit efektivní čištění zubů.

O orálním zdraví dětí a mládeže rozhoduje účinnost primárně preventivních opatření, kterých se dětem dostává především v rodinách, dále pak v kolektivních předškolních zařízeních a stomatologických zařízeních. V Libereckém kraji existuje hned několik institucí, které se věnují programům pro děti s tímto tématem. Jde jak o studenty Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, Státní zdravotní ústav, ale také spolek Zdravý zoubek, který vede magistra Jana Stejskalová. Právě ona se s námi podělila o informace, které vnímá jako důležité a měly by se dostat mezi další rodiče, prarodiče i budoucí rodiče.

Svým programem se Jana Stejskalová snaží několik let pozitivně ovlivnit vývoj zdraví zubů dětí v MŠ, žáků ZŠ i dospělých nejen v Libereckém kraji. Hlavním cílem programu Zdravý zoubek je teoretická a praktická dovednost v prevenci zubního kazu. Dalším cílem programu je informování dospělých o nejnovějších poznatcích v prevenci zubního kazu. To se jeví jako velmi účinné.

 Výuku zajišťují odborně proškolení žáci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec. Cíl programu je i v zapojení těchto žáků do prevence zubního kazu.

Za rok 2019 bylo proškoleno v Libereckém kraji 1174 dětí.

Rozhovor s Mgr. Janou Stejskalovou, realizátorkou projektu zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.3. – Den ústního zdraví

Akutní respirační infekce v LK – 11. KT

Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 11. KT

Nebezpečný výrobek – FAMA, eau de parfum, beautiful® parfum, WODA PERFUMOWANA, NO:9806-50

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – FAMA, eau de parfum, beautiful® parfum, WODA PERFUMOWANA, NO:9806-50

Akutní respirační infekce v LK – 10. KT

V Libereckém kraji evidujeme 1530 nemocných akutními respiračními infekcemi na 100 000 obyvatel. K největší změně, poklesu o 24 %, došlo v okrese Česká Lípa. Nejvyšší nemocnost je v dětské kategorii do 5 let.  Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 10. KT