Monthly Archives: Červen 2020

Nebezpečný výrobek – Ϻуравьивит, Красная икра, 70 g (Gel – balzám mravenčí na tělo s červeným kaviárem)

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – Ϻуравьивит, Красная икра, 70 g (Gel – balzám mravenčí na tělo s červeným kaviárem)

Onemocnění COVID-19 v LK – aktuální situace k 29.6.2020

V Libereckém kraji k dnešnímu dni neevidujeme explozívní nárůst počtu laboratorně potvrzených případů COVID-19. V ohnisku nákazy v podnicích „průmyslové zóny Liberec“ a v s ním spojených ubytovnách trvá do konce tohoto týdne karanténa. Mimo toto ohnisko evidujeme několik jednotlivých případů. Většinou se jedná o rodinné příslušníky laboratorně potvrzených případů z jiných krajů.

Od pátku 19. 6. 2020 do dnešního dne přibylo v Libereckém kraji 47 laboratorně potvrzených případů. Nejvíce nemocných bylo diagnostikováno na začátku tohoto období. Od 22. 6. 2020 přibývaly pouze jednotky případů denně a to většinou úzké rodinné kontakty pozitivních osob. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění COVID-19 v LK – aktuální situace k 29.6.2020

Začíná letní dětská rekreace

Letošní školní rok, který významně poznamenala pandemie onemocnění COVID-19 pomalu končí a i přes původně nejisté vyhlídky startuje sezóna letních dětských táborů.  Pro všechny, kteří se na organizaci táborů podílejí, ale i pro zaměstnanci krajských hygienických stanic, pro rodiče i děti to v letošním roce bude všechno trochu jinak. Přesto věříme, že tyto akce proběhnou bez komplikací a ke spokojenosti všech zúčastněných. K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 154 akcí letní dětské rekreace s 260 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 922.

„Tábořiště zaplní děti většinou už o víkendu.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem ke zmiňované epidemiologické situaci a nejistotě zda bude možné tábory pořádat. Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví vnesla do jinak zaběhnuté praxe pořadatelů řadu dalších doporučení, ze kterých vyplynulo velké množství dotazů. Řešili jsme zejména požadavky na hygienická zařízení a jejich počty vzhledem k podezření či výskytu infekce, dezinfekci, zásobování pitnou vodou, což navíc na řadě tábořišť bylo zkomplikováno přívalovými dešti a znečištěním zdrojů, způsob zajištění stravování včetně účasti dětí na přípravě pokrmů, dále zdravotnické posudky u dětí a dospělých osob, organizaci aktivit a režim dne atd.“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začíná letní dětská rekreace

Onemocnění COVID-19 – aktuální situace v Liberci

Na svém dalším jednání se včera sešla Krajská epidemiologická komise a analyzovala nově vzniklou situaci v Liberci. Zatímco v posledních dnech v Libereckém kraji nové případy onemocnění COVID-19 buď vůbec nepřibývaly, nebo se vyskytovaly jednotlivě, minulý pátek přibylo 13 nových případů v sobotu 4 a v neděli dalších 19 případů. V pondělí se žádný nový případ nevyskytl a evidujeme kumulativně 241 laboratorně potvrzených případů, z nichž je aktuálně pozitivních 41.

„Na základě prvního pozitivního výsledku z výrobního podniku a následného trasování kontaktů se podařilo ohnisko nákazy lokalizovat. Byli otestováni zaměstnanci příslušných směn a také spolubydlící na ubytovnách. Během víkendu bylo prostestováno zhruba 100 osob a evidujeme zde celkem 21 případů,“ uvedl  MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS LK a dodal, že „epidemické šetření a trasování kontaktů dále pokračuje.“

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění COVID-19 – aktuální situace v Liberci

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub, které se uskuteční  v pondělí 22. 6. 2020 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

„Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru,   a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely“, vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.  

podrobnosti     přihláška

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

Měsíc květen a COVID-19 v Libereckém kraji

V  květnu bylo v LK laboratorně potvrzeno 6 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 46 osob. V měsíci květnu v LK nikdo v souvislosti s uvedeným onemocněním nezemřel. Na konci měsíce bylo v LK evidováno pouze 10 osob, u kterých byla infekce stále aktivní, tj. tyto osoby neměly dva negativní výsledky PCR vyšetření nasofaryngeálního výtěru v odstupu 24 hodin. Ve světle současných poznatků jsou takové osoby pokládány za infekční tj. potencionální zdroje nákazy a musí zůstat izolovány … celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měsíc květen a COVID-19 v Libereckém kraji

Nebezpečný výrobek – ELIZABETH ARDEN, Sunflowers, TESTER, No K606400, L7FB1

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – ELIZABETH ARDEN, Sunflowers, TESTER, No K606400, L7FB1