Monthly Archives: Červen 2021

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji

K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 157 akcí (zotavovací akce a jiné podobné akce) s 250 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 410.  Jiné podobné akce do výčtu zahrnujeme z důvodu respektování vydaných doporučení o jejich ohlášení i přesto, že u těchto typů akcí ohlašovací povinnost není. Zatím se jedná o čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem.

„Tábořiště zaplní děti někde už bezprostředně po skončení školního roku.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem k neustále se měnícím podmínkám. Hygienicko-protiepidemická opatření/doporučení stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví v podstatě kopírují ta loňská a zcela jistě nebude s jejich plněním problém včetně povinného testování účastníků. Problémům se pořadatelé snažili předejít četnými dotazy, které ponejvíce směřovaly k povinnosti testování a poté k postupu v případě výskytu infekce.  Dotazy v souvislosti s požadavky na zařízení, vybavení, dezinfekci a konkrétní doporučení uvedená v instrukcích MZ se téměř nevyskytovaly, protože už je mají z loňska zažité“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celý text zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji

Informace veřejnosti o výskytu onemocnění COVID-19 v hudebním klubu

KHS LK eviduje případ onemocnění COVID-19 u osoby, která dne 19. 6. 2021navštívila BUNKR club na Tržním náměstí v Liberci. Z výsledku diskriminačního PCR vyšetření, který má KHS k dispozici, vyplývá podezření na delta variantu viru. Z epidemiologického šetření plyne, že nemocná osoba mohla být infekční již při své návštěvě baru v sobotu 19. 6. 2021. Rodinné a další úzké kontakty jsou již v karanténě, která vzhledem k podezření na jinou variantu bude ukončena nejdříve po 14 dnech PCR testem.

Vzhledem k charakteru akce i místa, který vytváří podmínky pro blízký kontakt osob a složitější dodržení protiepidemických opatření, KHS LK doporučuje všem, kteří se ve zmíněnou sobotu nacházeli v clubu, aby využili možnost preventivního testování PCR hrazeného ze zdravotního pojištění, tento test podstoupili a sledovali svůj zdravotní stav.  V případě potíží, které mohou být příznaky onemocnění COVID-19, aby kontaktovali své praktické lékaře.

Děkujeme, že se zachováte zodpovědně.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace veřejnosti o výskytu onemocnění COVID-19 v hudebním klubu

Mutace delta v Libereckém kraji

K dnešnímu dni bylo metodou sekvenace potvrzeno celkem 54 případů tzv. mutace delta (dříve zvané indická) u osob s bydlištěm v Libereckém kraji, z nichž je necelých 10 případů aktivních. Tyto osoby jsou na konci izolace a mají před kontrolním PCR testem, který v takových případech izolaci ukončuje. Nikdo s potvrzenou mutací delta nebyl hospitalizován, nedošlo k poškození zdraví. Průběh onemocnění nebyl bezpříznakový, byl mírný.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mutace delta v Libereckém kraji

Šíření mutací koronaviru

Tak jako ve většině zemí Evropy, tak i v České republice se začínají objevovat či postupně převládat nové mutace koronaviru. V Německu v současné době tvoří například tzv. delta varianta (indická) 6 % všech pozitivních, ve Velké Británii ale už 99 %, přibližně to samé zastoupení delty je např. v Moskvě.

„V ČR jsme nyní asi tak někde mezi těmito hodnotami. Soudím tak podle našeho kraje, který jako jediný podrobně zná, jak situace v kraji vypadá. Je to proto, že už řadu týdnů KHS LK ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec provádí tzv. diskriminační PCR u všech pozitivních vzorků, což je  důvod toho, že máme daleko vyšší záchyt než ostatní kraje, které k tomuto budou na základě naší zkušenosti a z rozhodnutí ministra přistupovat až nyní,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, ředitel KHS Libereckého kraje a pokračuje: „ Důvodem, proč jsme se rozhodli už začátkem roku zavést diskriminační PCR, spolupracovat s univerzitou v Drážďanech, není touha být první, ale to, abychom co nejdříve podchytili nebezpečnou mutaci, dokázali ji lokalizovat a hlavně přijímat opatření. Diskriminační PCR je totiž hotové v řádu hodin a vyslovení podezření na novou mutaci, které je jeho výsledkem, nám pro přijetí opatření stačí. Nejdůležitější v epidemiologii totiž je, jednat co nejrychleji. Dokončit vyšetření podrobnou sekvenací za několik dnů už pak není problém.“

celý text  zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šíření mutací koronaviru

Epidemiologická situace v onemocnění COVID-19 v okrese Česká Lípa – 9. 6. 2021

Od druhé poloviny května eviduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v oblasti ORP Nový Bor 88 laboratorně potvrzených případů Covid-19.

V současné době v ohnisku přibývají pouze ojedinělé případy, a to případy aktivně vyhledané, tj. kontakty dříve nemocných. K dnešnímu dni 53 osob již ukončilo izolaci.

Laboratoř v Drážďanech v pěti případech metodou sekvenace potvrdila variantu delta dříve tzv. indickou.

Vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření byla nastavena ihned při podezření na variantu, potvrzení varianty, neznamená žádnou změnu v prováděných opatřeních.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Epidemiologická situace v onemocnění COVID-19 v okrese Česká Lípa – 9. 6. 2021

Konání zkoušek ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub.

Zkoušky se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na čísle 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.  Více informací zde.

Přihláška ke zkoušce docpdf

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konání zkoušek ze znalostí hub