Monthly Archives: Říjen 2021

Nebezpečný výrobek – panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou

Měření ovzduší mobilními systémy v Mimoni

Ve dnech 19. – 21. 10. 2021 se uskuteční ve městě Mimoň plošné měření znečištění venkovního ovzduší. Základem prováděné studie je 24 hodinové měření kvality ovzduší na 5 místech ve městě, která byla zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Mimoni.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku. Měření proběhne na komunikacích v ulicích Okrouhlická a Panská. Cílem je objektivizovat stávající hlukovou situaci v území vzhledem k nárůstu dopravy v posledních letech.  Standardní součástí tohoto měření je i sčítání dopravy, které bude zpřesňujícím podkladem k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava přestavuje dominantní zdroj znečištění ovzduší.“  říká Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK.

Celý text zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měření ovzduší mobilními systémy v Mimoni

Nebezpečný výrobek – panenka Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO.9293

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO.9293

Vladimír Valenta na vlastní žádost končí ve funkci ředitele KHS LK

Liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta skončí letos na vlastní žádost ve funkci. Valenta to dnes řekl ČTK. Ministerstvo zdravotnictví už vypsalo výběrové řízení na nového ředitele krajské hygienické stanice v Libereckém kraji. Oznámení resort vyvěsil na webu. Zájemci se mohou hlásit do 10. listopadu. Vítěz výběrového řízení by měl nastoupit v lednu příštího roku.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vladimír Valenta na vlastní žádost končí ve funkci ředitele KHS LK

Prezentace Zákon o obalech

Prezentace z přednášky – Zákon o obalech

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prezentace Zákon o obalech

Kontroly výroby a prodeje točené zmrzliny

Kontroly točených zmrzlin jsou sezónní záležitostí. V letošním roce jsme provedli v období od  začátku června do poloviny září celkem 29 cílených kontrol. Současně jsme odebrali  23 vzorků, z nichž 10 bylo nevyhovujících. Poskytovatelům s nevyhovujícími výsledky jsme nařídili provedení sanitace výrobníků zmrzliny. Za zjištěné nedostatky jsme uložili 10 blokových pokut v celkové výši 27 000,- Kč.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly výroby a prodeje točené zmrzliny

Nebezpečný výrobek – panenka FASHION, I AM YOUR GOOD PARTNERS, NO.LY350

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka FASHION, I AM YOUR GOOD PARTNERS, NO.LY350