Yearly Archives: 2022

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Letní dětská rekreace i nadále pokračuje v Libereckém kraji klidně bez mimořádných událostí. KHS LK dosud zkontrolovala 91 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Uložila sedm pokut v celkové výši 8 000,- Kč. Neeviduje žádný hromadný výskyt horečnatých onemocnění ani nenalezla žádný neohlášený tábor.

Vzhledem k horkému počasí, které v posledních týdnech panovalo jsme se při kontrolách více zaměřovali na dodržování denního režimu z hlediska vhodných fyzicky nenáročných aktivit a dostatku odpočinku. Zajímali jsme se o skladbu jídelníčku, zda je dostatek ovoce, zeleniny, zda jsou preferovány odlehčené hlavní pokrmy a jakým způsobem je zajištěn pitný režim. I přes veškerou snahu pořadatelů jsme se v ojedinělých případech setkali se zdravotními potížemi typu přehřátí, únava a nevolnost u dětí, které byly dávány do souvislosti právě s horkým počasím“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a dodává, že „pořadatelé přesouvaly aktivity do stinných míst, k ochlazování využívali různé vodní hry nebo vodní prvky například mlžné sprchy, hadice či vodní skluzavky. Pokud byla v dosahu možnost, tak se po skupinách chodily děti koupat ať už do rybníků nebo koupališť. Za tímto účelem jsme předávali pořadatelům informace o kvalitě vody ke koupání, které jsou nám v rámci Libereckého kraje známy, a které jsou dostupné i na našich webových stránkách“.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Práce s azbestem ve venkovním prostředí

Azbest patří mezi prokázané karcinogenní látky, pro které neexistuje bezpečná dávka. Česká legislativa má stanovený hygienický limit pro pracovní prostředí 0,1 vlákna/cm3 a pro pobytové místnosti 0,001 vlákna/cm3. Pro venkovní prostředí limit neudává.

Největší riziko v uvolňování azbestových vláken ze stavebního materiálu do ovzduší vzniká v důsledku neodborného postupu při provádění bouracích prací ve stavbách obsahujících azbest nebo výměně střešních krytin s jeho obsahem. Riziku uvolňování azbestových vláken do ovzduší se vystavujeme i při neodborném ošetření eternitové krytiny vysokotlakým vodním čističem, kdy může dojít k narušení celistvosti povrchu krytiny a tím k uvolňování azbestových vláken jak do vnějšího prostředí, tak i do vnitřního prostředí stavby,“ vysvětluje Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a pokračuje: „V rámci bezpečného postupu se materiál s obsahem azbestu nejprve opatří enkapsulačním nátěrem, který neplní pouze funkci fixační, ale zejména mění respirabilní azbestové vlákno na nerespirabilní tím, že mění jeho velikost a tvar; nepoužívá se žádné elektrické nářadí, které by narušovalo povrch materiálu; demontovaný materiál s obsahem azbestu se na místě demontáže balí do folie a ukládá do přistaveného kontejneru jako nebezpečný odpad; při úklidu lze používat pouze vysavače s HEPA filtry. Pracovníci, kteří tyto práce provádí, se podrobují pravidelným preventivním lékařským prohlídkám.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Práce s azbestem ve venkovním prostředí

Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 8“x 6“

2022-23050-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 8“x 6“

Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“

2022-23136-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“

Nebezpečný výrobek BLEU FIZZ POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE

2022_22992-vyhlaseni_text

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek BLEU FIZZ POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2021

V Libereckém kraji bylo v roce 2021 evidováno v Informačním systému infekčních onemocnění (ISIN) 76694 případů onemocnění covid-19, tj. 17640,0 na 100 000 obyvatel. Mimo onemocnění covid-19 bylo hlášeno 3286 dalších povinně hlášených infekčních onemocnění, tj. nemocnost 752,5 na 100 000 obyvatel.

„U některých, zejména lehce probíhajících infekcí, představují hlášené případy pouze vrchol ledovce a skutečný počet nemocných mohl být daleko vyšší, a to i přesto, že jsme se na vyhledávání případů onemocnění aktivně podíleli. Šíření některých infekčních onemocnění snížila protiepidemická opatření během pandemie covid-19 jako např. práce z domova, uzavření škol, omezování shromažďování, ochrana dýchacích cest, omezení cestování. Nezaznamenali jsme například žádné případy spalniček, žloutenky typu A, pouze ojedinělé případy dávivého kašle a v Libereckém kraji nebyla ani laboratorně potvrzena chřipka“, popisuje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2021

Nebezpečný výrobek – LOVE STAR POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – LOVE STAR POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE

Nebezpečný výrobek – Parfumy Stic, PREDATOR PARIS FOR MEN

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – Parfumy Stic, PREDATOR PARIS FOR MEN

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění, ve zdravotních denících převažují obvyklé záznamy o drobných úrazech typu odřenina či pořezání. Neobjevili jsme žádný neohlášený tábor. Při kontrolách letních táborů věnujeme největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, ubytování, režimu dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných individuálními zdroji“, hodnotí Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK.

Za první měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 67 táborů, 10 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022

Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu

Těsně před otevřením bran hudebního festivalu Benátská noc v Liberci provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK kontrolu stravovacích provozů a jejich zázemí. Státní zdravotní dozor provedli v celkem v 18 stáncích – z toho ve 13 stáncích s přípravou pokrmů a v 5 stáncích s nápoji. Zjistili pouze drobné nedostatky, které byly po upozornění odstraněny. Jednalo se nevybalené jednorázové ručníky či nevyvěšený seznam alergenů, nicméně obojí bylo ihned k dispozici.

U všech stánků kontrolovali nejen technologii přípravy pokrmů nebo nápojů, ale především skladování polotovarů pro přípravu pokrmů, … celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu