Monthly Archives: Duben 2022

Nebezpečný výrobek – IS, eau de parfum

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – IS, eau de parfum

Nebezpečný výrobek – ÍS, eau de parfum, NO: 1763-1

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – ÍS, eau de parfum, NO: 1763-1

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022

Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.  Za uvedené období jsme uložili jednu pokutu ve výši 1 000 Kč za nesplnění povinnosti ohlásit konání zotavovací akce v okrese Semily. Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022

Nebezpečný výrobek – IS passione, eau de parfum

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – IS passione, eau de parfum

Nebezpečný výrobek – ACACIA DI GIQ, ESENA PARFUM

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – ACACIA DI GIQ, ESENA PARFUM

Nebezpečný výrobek – BLACK OPIUM, FLORAL SHOCK

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – BLACK OPIUM, FLORAL SHOCK

Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022

Koncem minulého týdne proběhl pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci druhý ročník mezinárodní mezioborové konference, jejímž tématem byla komunikace a digitální prostředky v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Své odborné pohledy a zkušenosti představily dvě desítky expertů z oborů epidemiologie, veřejného zdraví, geografie, geoinformatiky a komunikace z Česka, Dánska, Německa a Nizozemí.

„Cílem našich konferencí na téma Public Health je vytvářet prostor pro sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností. Ty nám napovídají, že mimořádné události typu pandemie jsou zvládnutelné jedině za přispění mnoha odborníků zdánlivě nesouvisejících oborů. Multioborová komunikace podpořená digitalizací a efektivní komunikaci zapojující mapy, práci geografů, jsou mixem nástrojů pro řešení i budoucích zdravotních krizí. Krajské hygienické stanice ve své odborné práci přitom nesmí zůstávat osamoceny. Jednou z možností je hledat podporu i ve spolupráci s univerzitami. Dobrým příkladem je naše liberecká spolupráce podtržená již několika společnými výzkumy,“ vysvětluje Jiří Šmída, z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, TUL.

V rámci konference jsme se shodli na zásadních bodech, které musíme plnit pro získání a udržení důvěry. Jsou jimi aplikace postupů založených na důkazech, využívání digitalizace, která nám může pomoci získat čas v době řešení epidemie a stálá podpora vzdělávání, která hraje velkou roli na poli výměny zkušeností a sledování nových možností zefektivnění,“ shrnuje Jana Loosová, ředitelka KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Celé znění zprávy zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022

Nebezpečný výrobek – BLACK OPIUM, EAU DE PARFUM

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – BLACK OPIUM, EAU DE PARFUM

Covid-19 v Libereckém kraji

Vlna delta řečí důležitých čísel, grafů a map

Publikace představuje základní údaje o průběhu epidemie covid-19 v Libereckém kraji v její čtvrté vlně označované jako „vlna delta“. Nabízí srovnání s celou Českou republikou a sousedními regiony.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Covid-19 v Libereckém kraji

Konference HealthGIS2021-2022

 

Ve dnech 7. a 8. dubna se bude konat konference projektu EpiGIS o komunikaci a digitálních prostředcích v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Konferenci pořádá Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

Záštitu nad konferencí převzali:
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakuty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Na páteční program konference je možné se připojit online pomocí tohoto odkazu.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference HealthGIS2021-2022