Monthly Archives: Červenec 2022

Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu

Těsně před otevřením bran hudebního festivalu Benátská noc v Liberci provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK kontrolu stravovacích provozů a jejich zázemí. Státní zdravotní dozor provedli v celkem v 18 stáncích – z toho ve 13 stáncích s přípravou pokrmů a v 5 stáncích s nápoji. Zjistili pouze drobné nedostatky, které byly po upozornění odstraněny. Jednalo se nevybalené jednorázové ručníky či nevyvěšený seznam alergenů, nicméně obojí bylo ihned k dispozici.

U všech stánků kontrolovali nejen technologii přípravy pokrmů nebo nápojů, ale především skladování polotovarů pro přípravu pokrmů, … celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu

Potíže spojené s koupáním

I v letošním roce provedla KHS LK monitoring a odběr plžů v souvislosti s cerkáriovou dermatitidou.

Cerkáriová dermatitida je nepříjemné onemocnění projevující se vyrážkami trvajícími několik dní až týdnů a je doprovázeno intenzivním svědivým pocitem. Jeho léčba je pouze symptomatická. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a na vodní ptáky a už jsme se s ním v Libereckém kraji v několika případech setkali, “ vysvětluje Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v České Lípě a dodává: „proto pravidelně odebíráme vzorky plžů na vybraných plochách ke koupání a laboratorně si necháváme ověřit, zda jsou u nich přítomny cerkárie, které koupajícím se osobám způsobují toto onemocnění.“

Odběr plžů letos proběhl na základě přijatých podnětů na nesledovaných vodních plochách od osob, které měly po koupání obtíže.  Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Potíže spojené s koupáním

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 2. čtvrtletí 2022

Ve druhém čtvrtletí letošního roku probíhal státní zdravotní dozor standardním způsobem. Ve sledovaném období provedli zaměstnanci KHS LK celkem 215 kontrol v provozovnách společného stravování. Z tohoto počtu v rámci stanovených krajských priorit zkontrolovali 16 individuálních zdrojů pitné vody, 29 sanitačních postupů výrobníku ledu a 4 provozovny stravovacích zařízení s výdejem jídel nad 500 porcí denně. Kontroly krajských priorit budou pokračovat v průběhu celého roku. Za zjištěné nedostatky uložili 45 pokut v celkové výši 215 500,- Kč.

Za účelem ověření zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů odebrali celkem 40 vzorků, které byly posuzované z hlediska mikrobiologických ukazatelů. Ve sledovaných ukazatelích nevyhovělo celkem 8 vzorků – 3 vzorky pitné vody, 1 vzorek zmrzliny, 2 vzorky pokrmů a 2 vzorky ledu.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 2. čtvrtletí 2022

Nebezpečný výrobek – Creative kids, visit a farm – sada plastového nádobí

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – Creative kids, visit a farm – sada plastového nádobí

Zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně ČR na základě zhodnocení situace šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant a pokynu ministerstva zdravotnictví ČR sjednocující stejný postup orgánů ochrany veřejného zdraví v celé ČR, doporučuje zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest v rámci provádění hygienických a protiepidemických opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí

  • u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče u pacientů přicházejících na ambulantní ošetření a u osob navštěvujících hospitalizované pacienty
  • u poskytovatelů ambulantní zdravotní péče u svých pacientů
  • u poskytovatelů sociálních služeb u osob navštěvujících klienty

Ochranný prostředek dýchacích cest by měl být respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními komplikacemi či obdobně závažnými důvody.

KHS LK s tímto doporučením výše uvedená zařízení kontaktovala.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest

Zpráva o činnosti KHS LK 2020-2021

 

V letošním roce vám poprvé předkládáme zprávu o činnosti za období více než jednoho roku. Uplynulé roky 2020 a 2021 byly pro každého obdobím nelehkým a zcela mimořádným, pro nás budou představovat nezvyklý dílek mozaiky historie hygienické služby, která letos slaví 70 let.

Celá zpráva zahrnující také celou řadu „noncovid“ témat je k přečtení  zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva o činnosti KHS LK 2020-2021

Přehled očkovacích míst – covid-19

Kde je nyní možné se naočkovat se první nebo posilovací dávkou proti onemocnění covid-19 naleznete zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled očkovacích míst – covid-19

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji ke dni 18. 7. 2022

Ke dni 18. 7. 2022 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 176 táborů s 263 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 835.  Dle okresů – Česká Lípa 56 táborů/5 571 dětí, Semily – 42 táborů/2 610 dětí, Jablonec n/N – 39 táborů/3 293 dětí, Liberec – 39 táborů/3 361 dětí. Dále evidujeme 22 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 37 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 926.

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 32 táborů, 7 jiných podobných akcí a 2 provozovatele stravovacích služeb.  V rámci kontrol jsme odebrali 9 vzorků pitné vody na 9 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji ke dni 18. 7. 2022

Varování před nebezpečným výrobkem

Znění textu

Kategorie: Nebezpečné výrobky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Varování před nebezpečným výrobkem

Doporučení k dodržování tzv. nefarmakologických opatření k omezení šíření onemocnění covid-19

I v Libereckém kraji dochází v současné době k postupnému nárůstu potvrzených případů onemocnění covid-19. Avšak ani absolutní počty případů, ani nemocnost nelze srovnávat s předcházejícími obdobími, protože se změnila testovací strategie a dostupnost testování. Infikovaných osob, které mohou dál onemocnění šířit může být násobně výše, než ukazují oficiální statistiky založené na hlášení laboratorně potvrzených případů a lékaři indikovaných antigenních testech.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v této souvislosti doporučuje spoluobčanům dodržovat tzv. nefarmakologická protiepidemická opatření, kam patří zejména ochrana dýchacích cest, efektivní větrání uzavřených prostor, mytí a dezinfekce rukou. Ochrana dýchacích cest je účinné protiepidemické opatření v uzavřených, špatně větratelných prostorech jako jsou všechny druhy hromadných dopravních prostředků a dále může toto opatření významně omezit šíření onemocnění mezi rizikovou populací v zařízeních sociálních služeb a zdravotnických zařízeních.

Při příznacích respiračního onemocnění  by  osoby starší 65 let a dále osoby s přidruženými základními onemocněními jako je např. vysoký krevní tlak, chronické onemocnění ledvin, cukrovka, chronické plicní onemocnění, osoby s imunodeficity měly kontaktovat svého lékaře, který může  včasně indikovat  protivirovou léčbu, která může zabránit závažnému průběhu onemocnění – manuál pro lékaře primárního kontaktu.

Další vlna onemocnění covid-19 ukazuje, že virus ještě neřekl poslední slovo, avšak v současnosti máme spoustu účinných prostředků (očkování, léčba), jak omezit jeho následky a důsledky. Žádné protiepidemické opatření není účinné, pokud se nedodržuje. Nejdůležitější je proto zodpovědné chování každého z nás.

Edukační videa – mj. ochrana dýchacích cest, úzký kontakt, příznaky

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doporučení k dodržování tzv. nefarmakologických opatření k omezení šíření onemocnění covid-19