Monthly Archives: Srpen 2022

Nebezpečný výrobek panenka na zavěšení

2022-24679-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek panenka na zavěšení

Nebezpečný výrobek panenka HAPPY PARTNER !, FASHION GIRLS, No.2086

2022-23614-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek panenka HAPPY PARTNER !, FASHION GIRLS, No.2086

Nebezpečný výrobek panenka BEAUTIFUL, BEAUTIFUL STORIES START FROM HERE, NO.9508

2022-23435-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek panenka BEAUTIFUL, BEAUTIFUL STORIES START FROM HERE, NO.9508

Nebezpečný výrobek panenka Beauty, FASHION MODELS PRETTY GIRLS, NO.1866

2022-23357-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek panenka Beauty, FASHION MODELS PRETTY GIRLS, NO.1866

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2022

Zaměstnanci KHS LK v uvedeném období provedli 51 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi.

Při dalších 5 šetřeních kontrolovali stažení 11 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Jednalo se převážně o plastové hračky – panenky a nafukovací hračky (obsah nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech) a tzv. bambusové nádobí (nadlimitní obsah formaldehydu a klamání spotřebitele). V tržní síti LK zachytili celkem 28 ks zmíněných nebezpečných výrobků, které byly okamžitě staženy z prodeje.

Za prodej nebezpečných výrobků uložili 3 pokuty v celkové výši 5 000,- Kč.

„V současné době se při státním zdravotním dozoru dále zaměřujeme na kontrolu zdravotní nezávadnosti potravinářských obalů. Jedná se o různé druhy plastových a skleněných lahví, džbánů, plastových misek, talířů, kelímků, hrnků, fólií, víček, uzávěrů, ale i papírových krabic, tácků, balicího papíru, plechovek, soudků aj. Každý, kdo potravinářské obaly v tržní síti používá musí mít prohlášení o bezpečnosti takového výrobku v souladu s platnou legislativou,“ vysvětluje Ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2022

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Letní dětská rekreace i nadále pokračuje v Libereckém kraji klidně bez mimořádných událostí. KHS LK dosud zkontrolovala 91 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Uložila sedm pokut v celkové výši 8 000,- Kč. Neeviduje žádný hromadný výskyt horečnatých onemocnění ani nenalezla žádný neohlášený tábor.

Vzhledem k horkému počasí, které v posledních týdnech panovalo jsme se při kontrolách více zaměřovali na dodržování denního režimu z hlediska vhodných fyzicky nenáročných aktivit a dostatku odpočinku. Zajímali jsme se o skladbu jídelníčku, zda je dostatek ovoce, zeleniny, zda jsou preferovány odlehčené hlavní pokrmy a jakým způsobem je zajištěn pitný režim. I přes veškerou snahu pořadatelů jsme se v ojedinělých případech setkali se zdravotními potížemi typu přehřátí, únava a nevolnost u dětí, které byly dávány do souvislosti právě s horkým počasím“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a dodává, že „pořadatelé přesouvaly aktivity do stinných míst, k ochlazování využívali různé vodní hry nebo vodní prvky například mlžné sprchy, hadice či vodní skluzavky. Pokud byla v dosahu možnost, tak se po skupinách chodily děti koupat ať už do rybníků nebo koupališť. Za tímto účelem jsme předávali pořadatelům informace o kvalitě vody ke koupání, které jsou nám v rámci Libereckého kraje známy, a které jsou dostupné i na našich webových stránkách“.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Práce s azbestem ve venkovním prostředí

Azbest patří mezi prokázané karcinogenní látky, pro které neexistuje bezpečná dávka. Česká legislativa má stanovený hygienický limit pro pracovní prostředí 0,1 vlákna/cm3 a pro pobytové místnosti 0,001 vlákna/cm3. Pro venkovní prostředí limit neudává.

Největší riziko v uvolňování azbestových vláken ze stavebního materiálu do ovzduší vzniká v důsledku neodborného postupu při provádění bouracích prací ve stavbách obsahujících azbest nebo výměně střešních krytin s jeho obsahem. Riziku uvolňování azbestových vláken do ovzduší se vystavujeme i při neodborném ošetření eternitové krytiny vysokotlakým vodním čističem, kdy může dojít k narušení celistvosti povrchu krytiny a tím k uvolňování azbestových vláken jak do vnějšího prostředí, tak i do vnitřního prostředí stavby,“ vysvětluje Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a pokračuje: „V rámci bezpečného postupu se materiál s obsahem azbestu nejprve opatří enkapsulačním nátěrem, který neplní pouze funkci fixační, ale zejména mění respirabilní azbestové vlákno na nerespirabilní tím, že mění jeho velikost a tvar; nepoužívá se žádné elektrické nářadí, které by narušovalo povrch materiálu; demontovaný materiál s obsahem azbestu se na místě demontáže balí do folie a ukládá do přistaveného kontejneru jako nebezpečný odpad; při úklidu lze používat pouze vysavače s HEPA filtry. Pracovníci, kteří tyto práce provádí, se podrobují pravidelným preventivním lékařským prohlídkám.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Práce s azbestem ve venkovním prostředí

Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 8“x 6“

2022-23050-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 8“x 6“

Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“

2022-23136-text

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“

Nebezpečný výrobek BLEU FIZZ POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE

2022_22992-vyhlaseni_text

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek BLEU FIZZ POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE