Monthly Archives: Září 2022

Nebezpečný výrobek – BAOLISHI LIPSTICK

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – BAOLISHI LIPSTICK

Pracovně lékařské služby – seminář pro zaměstnavatele

Seminář pořádá KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Okresní hospodářská komora Liberec, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec a Krajská nemocnice Liberec a proběhne v úterý 18. 10. 2022 od 9.00 hod v Krajské nemocnici Liberec.

Program a detailní informace včetně možnosti registrace naleznete v pozvánce.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovně lékařské služby – seminář pro zaměstnavatele

Koupací sezóna 2022 v Libereckém kraji

Dnem 1. 9. 2022 skončila letošní koupací sezóna. V celém jejím období od 1. 6. 2022 byly monitorovány a vyhodnocovány přírodní koupaliště, betonové nádrže i umělé venkovní bazény.  Zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální KHS LK provedli na 33 přírodních koupališť celkem 89 kontrol, při kterých odebrali 128 vzorků, z toho 6 nevyhovujících. Na 21 sezónních umělých koupalištích provedli 18 kontrol, odebrali celkem 81 vzorků, z toho bylo zjištěno 17 nevyhovujících.

„Letošní koupací sezónu hodnotíme jako velmi vydařenou, letní měsíce se vyznačovaly dostatečným slunečním svitem, což lákalo při pobytu v přírodě ke koupání. S teplým létem souvisí v závěru sezóny typický nárůst teploty koupacích vod, a tudíž i rozvoj sinic, zejména tam, kde je vodní plocha zásobena přítokem s vyšším obsahem živin. Věřím, že veřejnost sleduje naše informace na webových stránkách a vyhýbá se koupání v nevyhovující kvalitě vody, protože v druhé půlce koupací sezóny nám nebyla hlášena žádná další onemocnění související s koupáním ve volné přírodě“, říká Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koupací sezóna 2022 v Libereckém kraji

Nebezpečný výrobek – Animal Party bottle

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – Animal Party bottle

Nebezpečný výrobek – MATTE LIPSTICK PRO NOTE

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – MATTE LIPSTICK PRO NOTE

Nebezpečný výrobek – panenka Magical MERMAID, No. 2007

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Magical MERMAID, No. 2007

Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

S letním počasím každoročně zaměřujeme pozornost mj. na ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb ve stáncích s občerstvením či se zmrzlinami, které jsou provozovány sezonně právě za příznivého počasí na oblíbených turistických či koupacích místech, kde dochází k velké kumulaci osob. V období od června do začátku září zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK celkem 82 stánků, z čehož bylo 68 stánků s občerstvením  a 14 pevných stánků zaměřených na prodej točené zmrzliny. 

Při nesprávné manipulaci či přípravě potravin vznikají tzv. alimentární onemocnění, která se přenášejí potravinami. Jejich zvýšený výskyt evidujeme právě v letních měsících, kdy se bakterie v důsledku tepla množí intenzivně a rychleji tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění u člověka, nejčastěji salmonelózu či kampylobakteriózu.

„To je důvod, proč tyto kontroly každý rok provádíme. V provozovnách typu stánek bývá nejčastěji problém se zásobováním pitnou vodou a v množství pracovních ploch vzhledem k nabízenému sortimentu. Při nedostatečném vybavení stánku dochází ke křížení činností a tím k možnosti kontaminace potravin. Nezbytnou prevencí alimentárních onemocnění je důkladná tepelná úprava zejména u masných výrobků a dodržování výrobcem stanovených teplot skladování potravin,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

Nebezpečný výrobek -panenka my first, Fashion PERFECT, No. 958

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek -panenka my first, Fashion PERFECT, No. 958

Zvýšený výskyt virových gastroenteritid

V letošním roce zaznamenáváme vysoký výskyt gastroenteritid virového původu. Jedná se o onemocnění trávicí soustavy, laicky nazývané střevní chřipkou. Ve vyšší míře se vyskytuje zpravidla v období od ledna do konce jara. V tomto roce evidujeme onemocnění však nepřetržitě zejména v individuálních případech či v rodinách.

V ČR je k 5. 9. 2022 evidováno 11 515 případů (pro srovnání rok 2021 – 4 681 případů, rok 2020 –    4 064 případů). V Libereckém kraji máme ke stejnému datu laboratorně potvrzeno 575 případů (pro srovnání rok 2021 – 362 případů, rok 2020 – 156 případů). Počty případů za uplynulé roky jsou vždy za celý rok. Z uvedených počtů onemocnění je jasně patrný vysoký nárůst.

Nejčastějšími původci virových gastroenteritid jsou noroviry, rotaviry, adenoviry a astroviry. Onemocnění se projevuje jako průjem (vodnaté stolice bez příměsi krve či hlenu), zvracení, teplota, bolesti břicha, křeče v břiše. Někdy se mohou objevit i bolesti hlavy, svalů a kloubů. Příznaky se svojí intenzitou mohou velmi lišit a mohou vést až k dehydrataci.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zvýšený výskyt virových gastroenteritid

Nebezpečný výrobek – panenka SWEET GIRL, Latest Fashion Design, No. DX537

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka SWEET GIRL, Latest Fashion Design, No. DX537