Monthly Archives: Říjen 2022

Nebezpečný výrobek – panenka BABY LOVE, Beautiful Baby, NO.QT607

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka BABY LOVE, Beautiful Baby, NO.QT607

Nebezpečný výrobek – ꟻFLORINA®, STRAW PLASTIC CUP, kubek termiczny (plastový hrnek)

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – ꟻFLORINA®, STRAW PLASTIC CUP, kubek termiczny (plastový hrnek)

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2022

Za období letních měsíců a září provedli zaměstnanci KHS LK 183 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Standardně nejvyšší podíl vzhledem k prázdninám představují kontroly na akcích letní dětské rekreace, kterých bylo 128. Ve školách a školských zařízeních provedli 23 kontrol, 29 kontrol ve stravovacích zařízeních a 3 kontroly dětských skupin.

V říjnu nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která situaci ještě více znepřehlednila, a to vzhledem k nepřesnému výkladu části týkající se úpravy výměny vzduchu. Novela stanovuje požadavky výměny vzduchu pro projektování staveb, ruší rozmezí hodnot a stanovuje minimální hodnotu, která byla zachována na původní minimální hodnotě 20 m3/hod na jednoho žáka/dítě. Novela neupravuje režim větrání.

„Nadále tak platí doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, ve kterém apeluje na pravidelné, intenzivní větrání pobytových prostor z důvodu zajištění odpovídající kvality vzduchu v pobytových prostorách, a to nejen s ohledem na dodržování limitních hodnot oxidu uhličitého, ale i s ohledem na prevenci respiračních nákaz, jejichž vyšší výskyt je spojen s nadcházejícím ročním obdobím. Nová legislativní úprava tedy nezasahuje do režimu větrání ve školách, a proto je třeba připomenout, že krátkodobé, opakované, intenzivní větrání nezpůsobí pokles teploty v pobytové místnosti a je nutné tento režim větrání zachovat i v době energetické krize,“ vysvětluje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2022

Vladimír Valenta obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo osm osobností

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vladimír Valenta obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje

Seminář Pracovnělékařské služby

V úterý 18. 10. 2022 proběhl letos v pořadí již druhý seminář pro zaměstnavatele tentokrát na téma Pracovnělékařské služby. Hlavním tématem byla povinnost zaměstnavatele zajistit zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů jsou upraveny zákoníkem práce (č.262/2006 Sb.), zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) ve spojení s vyhláškou o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013 Sb.) a jsou předmětem kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanice.

„V rámci státního zdravotního dozoru prováděného u zaměstnavatelů se na ověření zajištění pracovnělékařských služeb zaměřujeme vždy. Předmětem je kontrola, zda má zaměstnavatel uzavřenu písemnou dohodu o zajištění těchto služeb, kontrola zajištění zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců, tedy to, zda jsou správně nařizovány a prováděny vstupní/periodické/mimořádné prohlídky, jak probíhá dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti, přítomnost a obsah lékárniček,“ popisuje ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a dodává, že „za posledních 10 let se zajištění pracovnělékařských služeb v našem regionu významně zlepšilo. Nicméně se stále setkáváme s nedostatky především spočívajících v chybném vyplnění žádosti zaměstnavatelem o provedení lékařské prohlídky z hlediska správného a úplného uvedení rizikových faktorů.“

Celá informace je k přečtení zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Pracovnělékařské služby

Nebezpečný výrobek – MARIE LAURENT ML, Crema Viso NUTRIENTE Avena & Cera D’Api

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – MARIE LAURENT ML, Crema Viso NUTRIENTE Avena & Cera D’Api

Nebezpečný výrobek – panenka GIRL FASHION, No. 1804

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka GIRL FASHION, No. 1804

Nebezpečný výrobek – LPNF, LAZELL PARFUMS NIGHT FRAGRANCE, PINK

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – LPNF, LAZELL PARFUMS NIGHT FRAGRANCE, PINK

Chřipka se nikdy nevzdává

 

 

 

Více informací zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chřipka se nikdy nevzdává

Provozovny péče o tělo v Libereckém kraji

Holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, rekondiční a regenerační provozovny, provozovny kosmetických služeb, solária a tetovací studia, tyto všechny druhy služeb řadíme pod pojem provozovny péče o tělo. V Libereckém kraji jich evidujeme přibližně 1800, jejich počet lehce kolísá, ale ani období pandemie covidu-19 a s ním spojená opatření jejich počet významně nezměnil.

KHS LK provedla k 30. 9. 2022 celkem 167 kontrol, z toho 32 v provozovnách kadeřnictví, 55 v provozovnách manikúr a pedikúr, 22 v provozovnách masérských, rekondičních a regeneračních služeb, v 7 soláriích, ve 34 provozovnách poskytujících kosmetické služby a ve 14 provozovnách, v nichž dochází k porušování integrity kůže a k tetovážím.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provozovny péče o tělo v Libereckém kraji