Daily Archives: 7.12.2022

Zpřísněný hygienický limit pro mangan v pracovním ovzduší

Od 1. 3. 2020 došlo k významnému zpřísnění hygienického limitu pro mangan v pracovním prostředí. Oproti stávající úpravě došlo nově k rozdělení koncentrace manganu a jeho sloučenin na vdechovatelnou a respirabilní frakci aerosolu a současně ke snížení přípustného expozičního limitu pro 8 hodinovou směnu i nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší. *

Mangan způsobuje podráždění očí a sliznic dýchacích cest. Chronická otrava manganem tzv. manganismus způsobuje neurologické a neuropsychické poruchy.

Mangan se používá při výrobě oceli jako desulfurační a deoxidační přísada a po dokončení tavby zůstává v oceli jeho zbytkové množství. V některých případech se účelově přidává z důvodu požadavků na tvrdou a odolnou proti opotřebení ocel (cca 10 % manganu). Vzhledem k tomu, že je jednou ze základních složek oceli, dostává se do svářečských dýmů a sváření se tak stává nejběžnějším zdrojem profesionální expozice.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpřísněný hygienický limit pro mangan v pracovním ovzduší