Monthly Archives: Prosinec 2022

Zpřísněný hygienický limit pro mangan v pracovním ovzduší

Od 1. 3. 2020 došlo k významnému zpřísnění hygienického limitu pro mangan v pracovním prostředí. Oproti stávající úpravě došlo nově k rozdělení koncentrace manganu a jeho sloučenin na vdechovatelnou a respirabilní frakci aerosolu a současně ke snížení přípustného expozičního limitu pro 8 hodinovou směnu i nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší. *

Mangan způsobuje podráždění očí a sliznic dýchacích cest. Chronická otrava manganem tzv. manganismus způsobuje neurologické a neuropsychické poruchy.

Mangan se používá při výrobě oceli jako desulfurační a deoxidační přísada a po dokončení tavby zůstává v oceli jeho zbytkové množství. V některých případech se účelově přidává z důvodu požadavků na tvrdou a odolnou proti opotřebení ocel (cca 10 % manganu). Vzhledem k tomu, že je jednou ze základních složek oceli, dostává se do svářečských dýmů a sváření se tak stává nejběžnějším zdrojem profesionální expozice.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpřísněný hygienický limit pro mangan v pracovním ovzduší

Zpracování pokynů o nakládání s odpady ze zdravotní péče

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31.12.2022.

Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví tj. KHS). Starší provozní řády schválené před rokem 2012 doporučujeme zpracovat kompletně nové s ohledem na aktuální legislativu. Před jejich vypracováním je vhodné kontaktovat místně příslušné územní pracoviště protiepidemického oddělení KHS.

Vzor dodatku provozního řádu o nakládání s odpady ze zdravotní péče (doc, pdf)

Podání žádosti na KHS (docx, pdf)

Děkujeme za spolupráci

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpracování pokynů o nakládání s odpady ze zdravotní péče

Africký mor prasat na Frýdlantsku

Vymezení pásma infekce a nařízení opatření proti šíření nákazy – sdělení Státní veterinární správy

Virus afrického moru prasat nepředstavuje pro člověka zdravotní riziko. Zdraví osob není ohroženo ani kontaktem se zvířetem, ani požitím nakaženého masa.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Africký mor prasat na Frýdlantsku

1. PROSINEC – Světový den boje proti AIDS

Dle údajů Státního zdravotního ústavu ke dni 31. 10. 2022 bylo v České republice letos nově zjištěno 249 případů HIV infekce. Za posledních 12 měsíců – tedy v období od listopadu 2021 do října 2022 – přibylo 290 případů. V Libereckém kraji evidujeme kumulativně od roku 1985 k 31. 10. 2022 celkem 119 HIV pozitivních osob. Od začátku letošního roku přibylo 11 nových případů, za posledních 12 měsíců je evidováno 12 případů. 

Sledování infekce HIV v České republice bylo zahájeno 1. 10. 1985. Od tohoto data bylo k 31. 10. 2022 celkem zjištěno 4323 HIV pozitivních osob, z toho 3696 mužů a 627 žen. U 816 osob byl již diagnostikován rozvinutý klinický obraz AIDS, 366 z nich zemřelo. Nejvíce HIV pozitivních představují muži mající sex s muži a bisexuální muži (65 %), následují heterosexuální jedinci obou pohlaví (25 %) a injekční uživatelé drog. Nejčastěji bývá pozitivita diagnostikována mezi 25-39 rokem. Regionem s nejvíce pozitivními osobami je trvale Praha. Liberecký kraj je po přepočtení na 100 000 obyvatel v rámci ČR na osmém místě.

Dále je evidováno 527 HIV pozitivních cizinců, z toho 368 mužů a 159 žen. Z cizinců je dlouhodobě nejvíce osob ze států východní Evropy a subsaharské Afriky.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. PROSINEC – Světový den boje proti AIDS