Monthly Archives: Leden 2023

Nebezpečné výrobky – panenka Fashion, BEAUTIFUL GIRL

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečné výrobky – panenka Fashion, BEAUTIFUL GIRL

Seminář Azbest

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhl seminář na téma Azbest, který byl cílený především pro stavební firmy a fyzické osoby podnikající ve stavebnictví , ale i pro obce a města, které často bývají investory akcí k odstranění azbestu ze staveb.

Azbest se v životním prostředí vyskytuje zcela přirozeně. Azbestová vlákna se vyskytují v půdě, ve vzduchu i ve vodě. Nevypařují se a ani nejsou rozpustná ve vodě, jsou tvrdá, polétavá a snadno vdechnutelná. Azbest není vynálezem moderní doby, civilizace používá azbest již tisíce let. První zmínky o používání azbestu se objevují v antice.

Řecký geograf Strabo popsal zdravotní obtíže otroků, kteří azbest těžili, zpracovávali a šili z něj oblečení. Pozoroval špatné zdraví otroků, především nemoci plic, zhoršené dýchání apod. Upozorňoval na to, že otroci z azbestových dolů jsou téměř neprodejní, jelikož umírají mladí. Již       v této době se objevil návrh na používání osobních ochranných pracovních prostředků – respirátoru z měchýře, který by otroky částečně ochraňoval před vdechováním prachu,“ říká na úvod Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „aktuálně máme limity pro pracovní prostředí, a vnitřní prostředí pobytových místností vybraných staveb např. pro školská, zdravotnická a sociální zařízení, ale nikoliv pro byty a pro komunální prostředí. Z hlediska vzniku zhoubného nádoru konkrétně maligního pleurálního mezoteliomu, který je nejfatálnějším onemocnění po expozici azbestu, není bezpečný žádný limit. Jsem ráda, že vznikl tento seminář, který toto významné téma otevírá. Navzdory zákazu používání azbestu v ČR od roku 2005 riziko zůstává a je jen na nás, zda jej dokážeme eliminovat na přijatelnou úroveň“.

Podle odhadu České asociace pro odstranění azbestu má Česká republika řádově miliony tun stavebních materiálů obsahujících azbest, jako součást staveb a zařízení.

Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Azbest

Nebezpečný výrobek – panenka Beauty

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Beauty

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 118 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 18 pokut v celkové výši 67 500,- Kč. Jednou nařídili likvidaci potravin/pokrmů.

Ve sledovaném období probíhal úkol hlavní hygieničky zaměřený na klamání spotřebitele v zařízeních poskytujících stravovací služby s cílem ověření správné praxe značení nabízených pokrmů s deklarovaným obsahem různých druhů sýrů a ověření pravdivosti informací o původu a druhu masa deklarovaného v nabídce pro spotřebitele. Celkem zaměstnanci provedli 12 kontrol. Nezjistili žádné pochybení vzhledem k použitým surovinám a neuložili žádnou pokutu.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2022

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK 104 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Za zjištěné nedostatky ve školních jídelnách uložili 2 pokuty v celkové výši 4 000,- Kč.

Ve sledovaném období bylo realizováno měření/odběr vzorků ovzduší pro stanovení počtu minerálních a azbestových vláken ve školách a dále odběry vzorků polévek ze školních jídelen za účelem stanovení obsahu soli v nich.

„Pro stanovení koncentrace chloridu sodného tedy kuchyňské soli máme k dispozici přístroj, který okamžitě na místě změří koncentraci sodíkových iontů v hodnoceném vzorku. Zjistili jsme, že děti přijímají v průměrné porci polévky nadměrné množství soli, přičemž v 5 zařízeních se výsledky pohybovaly lehce nad hranicí doporučeného přívodu soli pro danou velikost porce a v 5 zařízeních se blížily naopak k horní hranici stanoveného limitu pro danou velikost porce,“ vysvětluje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2022

Nebezpečný výrobek panenka HAPPY PARTNER !, Love Fashion, No. 2021

Nebezpečný výrobek panenka HAPPY PARTNER !, Love Fashion, No. 2021

Nebezpečný výrobek panenka HAPPY PARTNER !, Love Fashion, No. 2021

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek panenka HAPPY PARTNER !, Love Fashion, No. 2021

Nebezpečný výrobek panenka EnchanTimals BEAUTY, No. 8167

Nebezpečný výrobek panenka EnchanTimals BEAUTY, No. 8167

Nebezpečný výrobek panenka EnchanTimals BEAUTY, No. 8167

text vyhlášení

Kategorie: Hračky, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek panenka EnchanTimals BEAUTY, No. 8167

Nebezpečný výrobek MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE

Nebezpečný výrobek MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE

Nebezpečný výrobek MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE

Nebezpečný výrobek Lazell blue day, Eau de Parfum

Nebezpečný výrobek Lazell blue day, Eau de Parfum

Nebezpečný výrobek Lazell blue day, Eau de Parfum

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek Lazell blue day, Eau de Parfum