Daily Archives: 27.1.2023

Seminář Azbest

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhl seminář na téma Azbest, který byl cílený především pro stavební firmy a fyzické osoby podnikající ve stavebnictví , ale i pro obce a města, které často bývají investory akcí k odstranění azbestu ze staveb.

Azbest se v životním prostředí vyskytuje zcela přirozeně. Azbestová vlákna se vyskytují v půdě, ve vzduchu i ve vodě. Nevypařují se a ani nejsou rozpustná ve vodě, jsou tvrdá, polétavá a snadno vdechnutelná. Azbest není vynálezem moderní doby, civilizace používá azbest již tisíce let. První zmínky o používání azbestu se objevují v antice.

Řecký geograf Strabo popsal zdravotní obtíže otroků, kteří azbest těžili, zpracovávali a šili z něj oblečení. Pozoroval špatné zdraví otroků, především nemoci plic, zhoršené dýchání apod. Upozorňoval na to, že otroci z azbestových dolů jsou téměř neprodejní, jelikož umírají mladí. Již       v této době se objevil návrh na používání osobních ochranných pracovních prostředků – respirátoru z měchýře, který by otroky částečně ochraňoval před vdechováním prachu,“ říká na úvod Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „aktuálně máme limity pro pracovní prostředí, a vnitřní prostředí pobytových místností vybraných staveb např. pro školská, zdravotnická a sociální zařízení, ale nikoliv pro byty a pro komunální prostředí. Z hlediska vzniku zhoubného nádoru konkrétně maligního pleurálního mezoteliomu, který je nejfatálnějším onemocnění po expozici azbestu, není bezpečný žádný limit. Jsem ráda, že vznikl tento seminář, který toto významné téma otevírá. Navzdory zákazu používání azbestu v ČR od roku 2005 riziko zůstává a je jen na nás, zda jej dokážeme eliminovat na přijatelnou úroveň“.

Podle odhadu České asociace pro odstranění azbestu má Česká republika řádově miliony tun stavebních materiálů obsahujících azbest, jako součást staveb a zařízení.

Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Azbest