Monthly Archives: Únor 2023

Nebezpečný výrobek – panenka WeiSheng toy factory

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka WeiSheng toy factory

Onemocnění zvané svrab

V Libereckém kraji evidujeme v posledních letech nárůst hlášených případů onemocnění svrabem, a to i přesto, že v letech 2020-2022 v rámci pandemie onemocnění covid-19 byla uplatňována opatření k omezení setkávání. Svrab jako infekční onemocnění podléhá ohlašovací povinnosti, tzn. lékaři mají povinnost toto onemocnění hlásit KHS. Bohužel se tak často neděje a evidované vyšší počty nemocných jsou tak jen špičkou ledovce, což potvrzuje skutečnost, že se k nám informace dostávají z druhé strany.

„Jak se chovat, jaká opatření a jaká doporučení dodržovat, to jsou nejčastější dotazy, se kterými se v poslední době na nás častěji obracejí rodiče, pedagogové i ředitelé školských zařízení“, popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a pokračuje: „vzhledem k prodlení nám uniká možnost včas edukovat a předejít tak šíření onemocnění v kolektivech a současně předejít stížnostem rodičů na nečinnost ředitelů školských zařízení. Z nevědomosti či pozdní informovanosti dochází ke zbytečnému stigmatizování nemocných a jejich vyčleňování z kolektivů.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění zvané svrab

Nebezpečný výrobek – triko FOX, JUNIOR

text vyhlášení

Kategorie: Výrobky pro děti do 3 let | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – triko FOX, JUNIOR

Státní zdravotní dozor na Jizerské 50

Zatímco tradiční běžkařský závod trvá pro sportovce několik dní, připravit jeho organizaci a jeho zázemí je záležitost mnohem delší.

Bedřichov a jeho okolí je celoročně významnou turistickou a rekreační oblastí. KHS LK zde proto celoročně kontroluje provozovny stravovacích i ubytovacích služeb.

„Od začátku letošního roku jsme se postupně zaměřovali na stálé objekty penzionů, hotelů, restaurací, kaváren, na stálé celosezónní stánky, a nakonec na dočasné stánky vytvořené pouze na dobu konání závodu a stany s občerstvením pro závodníky a pořadatele“, říká Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „předmětem byla i kontrola zajištění požadované jakosti pitné vody v provozovnách s individuálním zdrojem pitné vody nebo s donáškou pitné vody.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor na Jizerské 50

Změny v provádění periodických prohlídek u prací zařazených do kategorií 1 a 2

Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011, Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje provádění periodických prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb. Nově zaměstnavatel nebude zajišťovat paušální provádění periodických prohlídek zaměstnanců vykonávajících práce v kategorii 1 a 2, kde nedochází k překračování hygienických limitů rizikových faktorů pracovních podmínek. U prací v kategorii 1 se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví, u prací v kategorii 2 ho lze očekávat výjimečně, zejména u vnímavých jedinců. V obou těchto případech je možné provádět periodické prohlídky na žádost zaměstnance či zaměstnavatele.

V případě prací zařazených do kategorie 2 v profesním riziku, které jsou vyjmenovány v části II přílohy výše uvedené vyhlášky, musí i nadále zaměstnavatel periodické prohlídky zajišťovat. Jedná se o přesně vyjmenované práce či odvětví. V bodě 11 jsou uvedeny práce nebo činnosti v profesním riziku, jejichž součástí jsou rizikové faktory – uvedené látky s pozdními účinky karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci, chemickými látkami,  alergizujícími a iritačními látkami (vyvolávající bronchiální astma, alergickou rinitidu a exogenní alergickou alveolitidu), kontaktní alergeny, které vyvolávají senzibilizaci při styku s kůží, látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů, svařování el. obloukem, vibrace přenášené na horní končetiny a  nepřijatelné pracovní polohy.

Povinnost provádět vstupní prohlídky u prací v kategorii 1 a kategorii 2 zůstává.

Pracovnělékařské služby

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v provádění periodických prohlídek u prací zařazených do kategorií 1 a 2

Otužilci a zlativky na Lesním koupališti v Liberci

Otužování nejen doma pod studenou sprchou, ale hlavně venku v přírodě nabývá poslední dobou na popularitě. Jedná se o další z mnoha způsobů, jak posílit imunitu.

V minulém týdnu se na KHS LK obrátila skupinka otužilců, využívající k posilování svého zdraví Lesní koupaliště v Liberci. Předmětem jejich dotazu byla možná zdravotní rizika z důvodu nezvyklého oranžového zabarvení vody.

Požádali jsme o spolupráci Laboratoř chemických sanačních procesů Technické univerzity v Liberci, která zjistila, že se ve vodě v hojném počtu vyskytují mikroskopické řasy zlativky (Dinobryon). Podle konzultačního vyjádření SZÚ Praha se Dinobryon častěji objevuje právě v chladnějším období a obecně je jejich výskyt spojován s čistějšími rezervoáry.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otužilci a zlativky na Lesním koupališti v Liberci

Státní zdravotní dozor na předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2022

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v posledním čtvrtletí roku 2022 provedli 28 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků.

Při dalších 30 šetřeních kontrolovali výskyt 56 výrobků vyhlášených v systému RAPEX  jako nebezpečné. Jednalo se převážně o plastové hračky – panenky a nafukovací hračky a kosmetické přípravky obsahující v seznamu přísad na obale zakázanou látku lilial (butylphenyl methylpropional) případně jiné nepovolené látky.

„Kosmetické přípravky s obsahem lilialu bohužel stále nacházíme v nabídce. Zejména u malých prodejců, kteří vyprodávají staré zásoby. V namátkových kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ říká Ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání a dodává: „zachytili jsme také několik druhů náplní do elektronických cigaret s přídavkem látky kanabidol se zkratkou CBD, která je součástí rostliny konopí.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor na předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2022