Daily Archives: 17.3.2023

Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji

V Libereckém kraji evidujeme mírný pokles relativní nemocnosti akutními respiračními infekcemi, celkově o 4,7 %. Největší změnu zaznamenaly okresy Liberec (pokles o 8,1 %), následují okresy Semily s poklesem o 5,1 %, a Jablonec n. Nisou s poklesem o 4 % , naproti tomu okres Česká Lípa zaznamenal jen mírný nárůst nemocnosti o 2,1 %.
Dle věku evidujeme v LK nárůst relativní nemocnosti v kategorii 6-14 let (o 25,7 %) a 15- 24 let (o 5,4 %), v ostatních věkových skupinách došlo k jejímu snížení. V rámci ČR se nemocnost snížila o 6,9 %. Republikové hodnoty jsou v porovnání se situací v Libereckém kraji nižší o 10,9 %. Nemocnost však stále zůstává na relativně vysokých hodnotách.

Konkrétní údaje o nemocnosti v LK – 11. kalendářní týden (13. 3. – 17. 3. 2023)

K předcházení onemocnění doporučujeme dodržovat obecné zásady osobní hygieny – zejména časté mytí rukou ev. využít prostředky na ochranu dýchacích cest. V případě respiračního onemocnění doporučujeme dále dodržovat tzv. respirační etiketu, tj. zakrývat si nos a ústa kapesníkem při kašli či kýchání. Používat, pokud možno jednorázové kapesníky, které je nutné po použití odhazovat do odpadu. Po kontaktu s respiračními sekrety si umýt ruce vodou a mýdlem.

Pamatujme též na opatrnost ve vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním respiračním onemocněním mohla znamenat zhoršení jejich zdravotního stavu nebo i ohrožení života.  V případě objevení se příznaků akutní respirační infekce je vhodné omezit tělesnou námahu a onemocnění řádně léčit. Důležité je nepodceňovat příznaky onemocnění a vědomě nešířit nákazu již v počátku onemocnění.

Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

Doporucena-pravidla-prevence-respiracnich-onemocneni.pdf (mzcr.cz)

Očkování proti chřipce – sezóna 2022-2023

Chcete se vyhnout chřipce

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji