Monthly Archives: Duben 2023

Dopis o namátkových kontrolách na TBC je podvrh, od kterého se ministerstvo důrazně distancuje

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že v těchto dnech někdo rozesílá zprávu z e-mailové adresy, která napodobuje adresu rezortu zdravotnictví. Tato zpráva obsahuje podvržené a lživé dokumenty, oznamující namátkové kontroly škol za účelem kontroly na TBC, a vyhrožující postihy. 

Jedná se nicméně o podvrh, celý dopis je lživý a žádná protiepidemická opatření ani doporučení nejsou v této souvislosti vydána. 

Ukázky dopisu zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopis o namátkových kontrolách na TBC je podvrh, od kterého se ministerstvo důrazně distancuje

Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji

Evidovaná relativní nemocnost akutními respiračními infekcemi v tomto týdnu poklesla                o 10 %, ale v porovnání s celorepublikovým průměrem je i nadále vyšší. Ačkoliv nedosahuje epidemického prahu, stále se pohybuje na poměrně vysokých hodnotách. K nejvyššímu vzestupu a to o 7,5 % došlo ve věkové skupině nad 65 let.

V tomto týdnu byly laboratorně potvrzeny 4 případy chřipky typu B. Od začátku sezony evidujeme celkově 470 laboratorně potvrzených případů onemocnění chřipkou – 386 případů chřipek typu A a 84 případů chřipek typu B.

Konkrétní údaje o nemocnosti v LK – 17. kalendářní týden (24. 4. – 28. 4. 2023)

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji

Stanovení nebezpečného výrobku – Pigment pro permanentní make-up FA Expert Series – NUDE 2

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – Pigment pro permanentní make-up FA Expert Series – NUDE 2

Stanovení nebezpečného výrobku – Bi•es® WOMAN 313 PARFUM

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – Bi•es® WOMAN 313 PARFUM

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2023

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v tomto období provedli 55 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. Při dalších 26 šetřeních kontrolovali výskyt 47 výrobků vyhlášených v systému RAPEX (evropský systém hlášení nebezpečných výrobků) jako nebezpečné.

Probíhalo plnění úkolu hlavní hygieničky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru se zaměřením na soulad deklarovaných a naměřených hodnot SPF a UVA PF u kosmetických přípravků určených ke slunění. Předmětem bylo prověřit u odpovědné osoby povinnou dokumentaci ke kosmetickému přípravku, značení na obalu kosmetického přípravku a laboratorně ověřit, zda uvedená hodnota SPF (Sun Protect Factor) na obalu kosmetického přípravku odpovídá skutečnosti a hodnota UVA PF odpovídá 1/3 výše SPF … celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2023

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2023

Za první tři měsíce letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK 184 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Nejvíce zkontrolovali stravovacích zařízení – 68 kontrol a škol – rovněž 68 kontrol.  V uvedeném období uložili jednu pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za skladování dodatečně zamrazeného balení masa s prošlou dobou spotřeby a za neodpovídající teplotu teplých pokrmů určených k výdeji.

Z hlediska dodržení teploty teplých pokrmů před výdejem bylo zkontrolováno 96 pokrmů, z nichž nevyhověl jeden.

„Jedná se o pozitivní informaci, která dokládá to, že vedoucí školních jídelen, kuchařky, provozovatelé školních stravovacích zařízení si rizika spojená s výrobou pokrmů uvědomují, a tak jak mají stanovené postupy na základě analýzy rizik, je dodržují. Výsledkem jsou zdravotně nezávadné pokrmy, které navíc tím, že se ve školních jídelnách vydávají většinou v rychlém sledu a nepřihřívají se hodiny mají i vysokou nutriční hodnotu,“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka oboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK a pokračuje: „dalšími přidanými hodnotami jsou například pokrmy vařené na přání žáků, používání regionálních a farmářských produktů, či zavádění nových surovin.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2023

Stanovení nebezpečného výrobku: tetovací barva KURO SUMI IMPERIAL TATTOO INK

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku: tetovací barva KURO SUMI IMPERIAL TATTOO INK

Nebezpečný výrobek – panenka White-robed Nurse

text výrobku

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka White-robed Nurse

Nebezpečný výrobek – panenka Angel girl, No. 2019

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Angel girl, No. 2019

Zákaz sprchování na vysokoškolských kolejích

Na základě výsledku kontroly jakosti teplé vody, která odhalila překročení hygienického limitu mezní hodnoty pro bakterii Legionella spp., vydala KHS LK dne 5. 4. 2023 zákaz sprchování v objektech A a D vysokoškolských kolejí Technické univerzity v Liberci v Harcově. Důvodem je skutečnost, že bakterie Legionella spp. je schopna při použití vody ke sprchování konkrétně při vdechování kontaminovaného aerosolu teplé vody vyvolat u osob se sníženou imunitou akutní onemocnění dýchacího ústrojí (pontiackou horečku, legionelózu). Běžné ostatní užívání teplé vody rozhodnutí KHS LK nezakazuje.

K odstranění závady je možné použít termickou či chemickou dezinfekci. Zákaz vydaný KHS LK bude trvat až do doby, kdy provozovatel prokáže splnění hygienického limitu pro bakterii legionela, její kultivace v laboratoři za účelem prokázání její přítomnosti či nepřítomnosti trvá minimálně 10 dní.

Kontroly jakosti teplé vody provádí KHS LK běžně jako součást své dozorové činnosti. Více informací o problematice teplé vody a legionely zde. V případě kolejí v Harcově byla provedena na všech blocích.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zákaz sprchování na vysokoškolských kolejích