Monthly Archives: Květen 2023

31. květen Světový den bez tabáku

Mezinárodní den bez tabáku připadá každoročně na 31. květen již od roku 1987, kdy byl ustanoven Světovou zdravotnickou organizací. Tento den otevírá problematiku celosvětové tabákové epidemie a klade důraz na prevenci expozice tabákovému kouři, který způsobuje závažná onemocnění a může vést ke smrti. Heslem pro letošní rok je “We need food, not tobacco”, kdy se zaobírá i problematikou dopadu pěstování tabáku – zejména negativním vlivem na zemědělství a životní prostředí.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 31. květen Světový den bez tabáku

Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Back To SCHOOL, No. 1841

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Back To SCHOOL, No. 1841

Riziko látky olovo – tetovací barva DYNAMIC VIKING INK, DARK GREEN

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Riziko látky olovo – tetovací barva DYNAMIC VIKING INK, DARK GREEN

Začíná sledování jakosti rekreačních vod

Dnešním dnem začíná podle monitorovacího kalendáře na většině přírodních koupališť na povrchových vodách v Libereckém kraji sledování kvality vod ke koupání.

V Libereckém kraji evidujeme 13 betonových nádrží, 15 přírodních koupališť, 1 biotop a 21 sezonních umělých bazénů, ve kterých za kvalitu vody zodpovídají provozovatelé. Stejně jako v uplynulých letech plánujeme provést 2x v průběhu sezony odběry na nesledovaných vodních plochách bez provozovatele, které jsou však v rámci Libereckého kraje hojně využívané veřejností ke koupání.

„Informace o kvalitě rekreačních vod budeme pravidelně dle dostupných výsledků aktualizovat vždy v pátek a za Liberecký kraj budou k dispozici na našich webových stránkách v sekci rekreační vody. Podobně to mají také ostatní KHS, kde je možné najít a využít informace o sledovaných rekreačních vodách v jiných krajích ČR,“ popisuje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „v případě, že dojde ke zdravotním potížím souvisejícím s koupáním, mají koupající možnost toto ohlásit prostřednictvím speciálního dotazníku, který je také na našich webových stránkách. Takto jsme v loňském roce na základě oznámení o velmi nepříjemném onemocnění koupajících cerkáriovou dermatitidou realizovali odběr plžů a potvrdili přítomnost původců v Rokytnickém rybníku a rybníku Hrudka v blízkosti Hrubé Skály.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začíná sledování jakosti rekreačních vod

Valdštejnské slavnosti z pohledu kontrol KHS LK

První den slavností v odpoledních hodinách zkontrolovali zaměstnanci KHS LK celkem 17 jednorázových stánků s občerstvením umístěných především na náměstí města. Kontroly byly zaměřené na zásadní oblasti ● skladování potravin ● teploty uchovávaných rozpracovaných surovin, potravin a hotových pokrmů ● data použitelnosti a minimální trvanlivosti ● dodržování zásad osobní hygieny ● dodržování zásad provozní hygieny ● zásobování vodou.

Dalších 6 stánků s kosmetikou, keramikou určenou pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let zkontrolovali zaměstnanci KHS LK z pohledu ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valdštejnské slavnosti z pohledu kontrol KHS LK

Informace o nabídce nepotřebného majetku

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci informuje o nabídce nepotřebného majetku, který prodává prostřednictvím aukce na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Konkrétně se jedná o vozidlo Škoda Fabia stříbrné barvy, rok výroby 2007, vůz má najeto 72 178 km. Vyvolávací cena činí 59 900 Kč. Bližší informace na https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/32051

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o nabídce nepotřebného majetku

Informace o konání zkoušek ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v pondělí 12. 6. 2023 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na čísle 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru,  a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely.  

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o konání zkoušek ze znalostí hub

Prevence a její význam v kontextu 75. let od založení Světové zdravotnické organizace

7. dubna 1948 byla spojením národů založena Světová zdravotnická organizace s odvážnou a jasnou vizí: nejvyšší možný standard zdraví pro všechny lidi. Její ústava byla prvním dokumentem v historii, který formálně uznal zdraví jako základní lidské právo pro všechny lidi. O dva roky později byl tento den vyhlášen jako Světový den zdraví. Nejdůležitější pomocí v cestě za dosažením cíle je prevence.

Prevence zdraví zahrnuje opatření a strategie, které mají za cíl zabránit vzniku nemocí nebo minimalizovat riziko výskytu onemocnění a jsou prováděna na individuální nebo společenské úrovni. Liberecký kraj řeší tuto oblast prostřednictvím zdravotní politiky dlouhodobě, a to již od roku 2002.

K zajištění zdravotní politiky je stanovena pracovní skupina pro realizaci Zdravotní politiky, která zahrnuje členy z řad odboru zdravotnictví Libereckého kraje, zástupce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny a gestory, nejen lékaře a další odborníky, kteří zodpovídají za plnění cílů. K zajištění zdravotní politiky je nastaven i dotační fond Libereckého kraje, v rámci kterého je možné získat finanční prostředky na podporu ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, na podporu preventivních a léčebných projektů, na podporu osob se zdravotním postižením a na podporu primární péče,“ popisuje PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a pokračuje, že: „základem zdravotní politiky jsou ukazatele zdravotního stavu ke kterým gestoři se svými spolupracovníky navrhují aktivity, včetně termínu plnění a indikátoru s cílem zlepšit zdravotní stav obyvatel v kraji.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence a její význam v kontextu 75. let od založení Světové zdravotnické organizace

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 246 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 30 pokut v celkové výši 144 000,- Kč. Jednou nařídili sanitaci prostor a 4x likvidaci potravin/pokrmů. KHS LK přijala za první 3 měsíce roku 33 podnětů na provozovny stravovacích služeb.

S blížící se turistickou sezonou zaznamenáváme nárůst dotazů k podmínkám provozování sezonního stánkového prodeje. Často se jedná o umístění stánku v místech, kde není možné napojení na vodovodní řad či kanalizaci např. v okolí cyklostezek, koupacích míst nebo v okolí hradů či zámků. I takový stánek však musí mít zabezpečený přívod teplé a studené tekoucí pitné vody u všech umyvadel a dřezů bez ohledu na rozsah prodávaného potravinářského sortimentu, což je možné řešit napojením na zdroj vody pomocí nádrží či zásobníků,“ přibližuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání …. celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2023

Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Noble Fashion, NO.1178

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Noble Fashion, NO.1178