Monthly Archives: Září 2023

Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

S kontrolami mobilních a později pevných stánků poskytujících stravovací služby začali zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK již 1. dubna letošního roku a do konce září jich zkontrolovali celkem 180.  Za zjištěné nedostatky uložili zaměstnanci KHS LK 27 pokut v celkové výši 63 500,- Kč, 3 opatření v podobě zákazu používání pitné vody z barelových zásobníků a 6x nařídili sanitaci rozvodových potrubí a barelových zásobníků na pitnou vodu.

„Kvalitu pitné vody jsme kontrolovali v 10 pevných stáncích, kde nelze zajistit přímý přívod pitné vody z vodovodního řadu nebo z kontrolované studny a požadovaná pitná voda je tak zajištěna barelem spojeným s potrubím k rozvodu studené a bojlerem ohřívané teplé vody. Stánky se nacházely na cyklostezkách, v chráněných oblastech, u vodních ploch, na soukromých pozemcích a výjimečně ve městech, kde z technických důvodů není možné napojení na jiný zdroj pitné vody. Voda z barelů je používána pouze na mytí provozního nádobí a rukou zaměstnanců. K přípravě nápojů a pokrmů používají provozovatelé těchto zařízení originálně balenou pitnou vodu vzhledem k tomu, že nelze vždy zaručit udržení nezávadnosti pitné vody v barelových nádobách či nádržích a rozvodovém potrubí, které vyžadují náročnou důslednou a pečlivou údržbu. Výsledky rozborů nás nepřekvapily a potvrdily oprávněnost při povolování stravovacích provozoven pevného stánkového prodeje vždy upřednostnit napojení na veřejný vodovod či kontrolovanou studnu,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

Nebezpečný výrobek – panenka Lolly TOYS & CANDIES

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Lolly TOYS & CANDIES

Stanovení nebezpečného výrobku – OPRAVA – Jednorázová elektronická cigareta zn. AROMA KING JEWEL LEMON MANGO 8000 PUFFS

text vyhlášení

Kategorie: elektronické cigarety, náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – OPRAVA – Jednorázová elektronická cigareta zn. AROMA KING JEWEL LEMON MANGO 8000 PUFFS

Stanovení nebezpečného výrobku – zapékací mísa OVEN DISH, AC ABSOLU CHIC, 19 cm x 30 cm

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – zapékací mísa OVEN DISH, AC ABSOLU CHIC, 19 cm x 30 cm

Stanovení nebezpečných výrobků – Jednorázové elektronické cigarety zn. ELFBAR 5000 PUFFS, RECHARGEABLE / DISPOSABLE

text vyhlášení

Kategorie: elektronické cigarety, náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečných výrobků – Jednorázové elektronické cigarety zn. ELFBAR 5000 PUFFS, RECHARGEABLE / DISPOSABLE

Kontroly vyráběných točených zmrzlin v provozovnách stravovacích služeb

V období od 1. 6. 2023 do 14.9.2023 se zaměřili zaměstnanci odboru hygieny výživy mj. na prodej točených zmrzlin ve stáncích, které se nacházely u obchodních center, frekventovaných silnic, rekreačních oblastí a u vodních ploch. Provedli celkem 41 cílených kontrol, při nichž odebrali 28 vzorků točené zmrzliny vyrobené na smetanovém základě. Za zjištěné nedostatky uložili provozovatelům 14 pokut v celkové výši 34. 000,- Kč. Z celkového množství odebraných vzorků točené zmrzliny bylo 13 vzorků nevyhovujících. 

„I letošní odběry zmrzlin ukázaly, že pokud provozovatelé neprovádí pravidelné důsledné čištění zmrzlinového stroje dochází k pomnožení bakterií v něm, což nám prokazují nevyhovující odebrané vzorky, v nichž se vyskytují bakterie čeledí Enterobakteriaceae. Ty mohou u konzumentů způsobit gastrointestinální potíže v podobě nevolnosti, bolestí břicha či průjmu. Přítomnost koagulázapozitivních stafylokoků zase svědčí o nedostatečné osobní hygieně zaměstnanců. Ty byly přítomny ve 2 vzorcích a poukazují na přítomnost hnisavého onemocnění na kůži obsluhy, které je možnou příčinou tzv. sekundárního přenosu bakteriální kontaminace zmrzliny přes pracovníky v potravinářství,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání … celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly vyráběných točených zmrzlin v provozovnách stravovacích služeb

Nebezpečný výrobek – panenka ELENA OF AVALOR, No. 867

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka ELENA OF AVALOR, No. 867

Stanovení nebezpečného výrobku – Jednorázová elektronická cigareta zn. AROMA KING JEWEL LEMON MANGO 8000 PUFFS

Oprava – text vyhlášení

text vyhlášení

Kategorie: elektronické cigarety, náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – Jednorázová elektronická cigareta zn. AROMA KING JEWEL LEMON MANGO 8000 PUFFS

Stanovení nebezpečného výrobku – OPRAVA – jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR Lux 1500 Disposable Pod Grape Energy

text vyhlášení

Kategorie: elektronické cigarety, náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – OPRAVA – jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR Lux 1500 Disposable Pod Grape Energy

Stanovení nebezpečného výrobku – OPRAVA – jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 1500 Disposable Pod Watermelon

text vyhlášení

Kategorie: elektronické cigarety, náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – OPRAVA – jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 1500 Disposable Pod Watermelon