Monthly Archives: Říjen 2023

Kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023

Ve dnech 25.10.2023 – 29.10.2023 proběhla pravidelná celostátní kontrolně-preventivně akce pod názvem Alkohol, drogy a mládež („ADaM“), která se soustředila na kontrolu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým v nejrůznějších provozovnách. Hlavním garantem akce byla Policie ČR.

Za orgán ochrany veřejného zdraví, tj. za KHS, byly kontroly zaměřeny na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. KHS LK v průběhu 26. 10. – 28. 10. 2023 v nočních hodinách a v doprovodu Policie ČR zkontrolovala 20 provozoven typu bar, herna-bar, restaurace, diskotéka a shledala 7 pochybení.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2023

Za období letních měsíců a září provedli zaměstnanci KHS LK 177 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Každoročně nejvyšší podíl v tomto období představují kontroly na akcích letní dětské rekreace, kterých bylo 87. Ve školách a školských zařízeních provedli 13 kontrol, 14 kontrol ve stravovacích zařízeních, 2 kontroly dětských skupin a 1 kontrola živnosti péče o dítě do 3 let věku. Uložené pokuty v tomto období se všechny vztahovaly k letní dětské rekreaci.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2023

Na co nezapomenout na začátku sezóny respiračních onemocnění v ČR

Jak se chránit (SZÚ)

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na co nezapomenout na začátku sezóny respiračních onemocnění v ČR

Stanovení nebezpečného výrobku – BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‚SAVE THE PLANET“ ART. 11707

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‚SAVE THE PLANET“ ART. 11707

Stanovení nebezpečného výrobku – KOOCCI Floral, Eau de Parfum

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – KOOCCI Floral, Eau de Parfum

Stanovení nebezpečného výrobku – BAMBOO FIBRE PRODUCTS M, 400 ml

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – BAMBOO FIBRE PRODUCTS M, 400 ml

Situace ve výskytu černého kašle v Libereckém kraji

V letošním roce k 20. 10. 2023 evidujeme v Libereckém kraji zatím 5 potvrzených případů onemocnění černým kašlem. Dva individuální, tedy nesouvisející, případy byly v okrese Česká Lípa. V okrese Semily jsme v 41. kalendářním týdnu řešili výskyt 3 případů u dětí v rámci jedné rodiny, navazujících na epidemii v Královéhradeckém kraji, kdy k nákaze došlo na základní škole. Dva z těchto případů jsou děti, které nebyly očkovány na žádost rodičů, třetí dítě bylo očkováno v náhradních termínech oproti platnému povinnému očkovacímu kalendáři.

V současné době řešíme dalších 5 případů u očkovaných osob, z toho 4 případy v okrese Liberec a 1 případ v okrese Jablonec nad Nisou.

Vzhledem k vývoji, který je pozorován v několika zemích Evropy apelujeme na provádění pravidelného očkování proti černému kašli u dětí, dále doporučujeme i přeočkování dospělých osob, a to zejména u těch, kteří plánují rodinu nebo se pohybují v blízkosti novorozenců a kojenců.

Evidované případy v uplynulých letech v Libereckém kraji

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Situace ve výskytu černého kašle v Libereckém kraji

Stanovení nebezpečného výrobku – BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‚SAVE THE PLANET“

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‚SAVE THE PLANET“

Stanovení nebezpečného výrobku – BEAUTY Mon Dear, EAU DE PARFUM FOR WOMEN, LOTUS PARFUMS

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – BEAUTY Mon Dear, EAU DE PARFUM FOR WOMEN, LOTUS PARFUMS

Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

V Turnově ve dnech 16. – 19. 10. 2023 po dvou letech probíhá další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku v ulici      5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou,“ vysvětluje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK. „V rámci měření ovzduší nelze vyloučit, že zachytíme nějaké stopy po požáru ve společnosti JUTA, a.s. Turnov, ke kterému došlo v minulém týdnu. Ale i za předpokladu, že by se je podařilo kvantifikovat, nebudou vyhodnocovány. Důvodem je skutečnost, že předmětem měření ovzduší je zjištění plošné zátěže města za standardní situace, a nikoliv mimořádné události. To je také důvod, proč nebyl změněn harmonogram nebo postup měření a ani rozsah měřených znečišťujících látek.“

Celá informace zde.

Na závěr celé akce proběhlo 12hodinové souměření. Pro všechny měřící vozy je totiž v rámci akreditace nebo autorizace požadováno mít zajištěnou tzv. metrologickou návaznost formou srovnávacího měření měřících přístrojů se zařízeními referenčními či ekvivalentními v reálných venkovních podmínkách na základě umístění měřících přístrojů v jednom místě. Toto unikátní nezávislé ověření proběhlo ze středy na čtvrtek na parkovišti v blízkosti Maškovy zahrady v Turnově.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově