3. listopad – Den bez pesticidů

Co je pesticid? Pesticid je chemický přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i k ochraně zvířat a člověka. Pesticidní látky se nejvíce uplatňují v zemědělství a v lesnictví, kde však mají negativní vliv na přirozené fungování ekosystému, odkud se dostávají do půdy, povrchové nebo podzemní vody, a také do rostlinných i živočišných produktů ovlivňujících zdraví člověka, a proto je žádoucí jejich používání omezovat.

KHS LK se na kontrolu obsahu pesticidních látek a jejich metabolitů zaměřuje pravidelně při kontrolách orientovaných na kvalitu pitné vody ve vytipovaných veřejných vodovodech. Jedná se o lokality se zemědělskou činností na Semilsku a Liberecku, kde jsou nebo byly pesticidní látky používány k hubení plevele při pěstování obilí či kukuřice.

Celá informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.