Železnobrodský jarmark – kontroly provozoven společného stravování

Další akcí typu městských slavností, kde kontrolovala KHS LK úroveň poskytovaného občerstvení byl    o uplynulém víkendu Železnobrodský jarmark, který se koná každoročně pod záštitou Města Železný Brod. V průběhu pátečního odpoledne a podvečera zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny výživy 30 jednorázových stánků s občerstvením, tedy téměř všechny. Porušení právních předpisů shledali ve 3 případech. Dvakrát se jednalo o neoznačené rozpracované polotovary, které nebyly vhodným způsobem označeny datem výroby a datem spotřeby. V jednom stánku byly porušeny skladovací podmínky stanovené výrobcem. Provozovatelé přijali opatření k nápravě, nicméně budou uloženy pokuty.

„Závady které zjišťujeme v jednorázových stáncích s občerstvením se více méně stále opakují, proto je nutné provozovatele edukovat ke změně postupů. Důsledkem zejména špatného skladování potravin, nedodržení správné manipulace s nimi a samozřejmě nesprávné provozní hygieny či osobní hygieny jsou pak alimentární onemocnění, která dokážou postižené osoby potrápit. S nastupujícím letním obdobím zaměříme naši pozornost na stánky s nabízenou točenou zmrzlinou, kde součástí kontrol budou také odběry vzorků,“ říká   Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.