Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 2. čtvrtletí 2023

Ve druhém čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy celkem 281 kontrol v provozovnách společného stravování.  S přicházejícím teplejším počasím se zaměřili i na kontrolu jednorázových akcí v podobě městských slavností či trhů. Na konci sledovaného období začali s kontrolami zmrzlinových stánků. Za zjištěné nedostatky uložili 46 pokut v celkové výši 153 500,- Kč. Dále nařídili 4x likvidaci potravin/pokrmů, 2x sanitaci a 1x zákaz používání nejakostní pitné vody z individuálního zdroje.

Za účelem ověření zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů odebrali celkem 32 vzorků, které byly posuzované z hlediska mikrobiologických ukazatelů. Ve sledovaných ukazatelích nevyhovělo celkem 15 vzorků – 5 vzorků zmrzlin, 4 vzorky pokrmů, 4 stěry z pracovního prostředí a 2 vzorky pitné vody.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.