Akutní respirační infekce v LK – 12.KT

V tomto týdnu klesla nemocnost v ČR o 18,2 %. Ačkoli v LK došlo také k poklesu – o 6,5 % – zůstává zde nemocnost nad epidemickým prahem a výrazně nad celorepublikovým průměrem.

V okresech Česká Lípa a Semily nemocnost významně klesla na hodnoty pod epidemický práh. V Jablonci nad Nisou i přes mírný úbytek nemocných zůstává nadále lehce nad jeho hranicí. U dětí ve věku 6-14 let byl zde naopak patrný nárůst nemocnosti o 34 %. Bez významné změny v sumárním údaji zůstává situace v okrese Liberec, kde dlouhodobě evidujeme nejvyšší nemocnost v LK, s hodnotami výrazně přesahující epidemický práh. V dětských věkových kategoriích jsme ale zaznamenali nárůst četnosti nemocných, a to o 46 % ve věku 6-14 let (největší změna v tomto týdnu) a o 22 % u dětí do 5 let   … celý text .

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.