Klíšťata – výskyt, prevence přisátí, přenášené nemoci

Meziroční srovnání údajů v LK ukazuje významný nárůst jak u lymeské boreliózy, tak u středoevropské klíšťové encefalitidy. U encefalitidy by se dalo uvažovat o postupném šíření ohnisek nákazy na severu Čech ve směru ze západu na východ. To ukáže vývoj v následujících letech. V každém případě počty onemocnění varují před zvyšováním nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s pobytem v přírodě od obou nákaz.

Pro život klíšťat je optimální mírně teplé a vlhké podnebí. Vyskytují se v hájích, lesních mýtinách, loukách, listnatých a smíšených lesích, v blízkosti turistických cest a stezek lesní zvěře, v trávě, na nízkých keřích do výšky cca 1m, kde uchycena za zadní nohy čekají na svého hostitele – procházejícího se člověka či zvíře.  

Výskyt a život klíšťat

Nemoci přenášené klíšťaty, prevence

Prevence přisátí klíštěte a jeho správné odstranění

Předpověď aktivity klíšťat

Počty onemocnění klíšťovou encefalitidou a lymeskou boreliózou v LK v letech 2015-2017

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.