Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019

V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme se závadami souvisejícími s uspořádáním stánku a jeho vybavením, tj. nedostatečné vybavení vzhledem k rozsahu nabídky občerstvení a skladování tzv. neslučitelných potravin pohromadě (např. v jednom chladícím zařízení),“ vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.