Začátek letní dětské rekreace v Libereckém kraji

Děti odpočítávají poslední dny ve škole a na mnohé z nich čekají prázdninové zážitky z letního tábora. K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 108 akcí dětské letní rekreace se 171 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10 455. Zatím jsou to čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem.

„Tábořiště zaplní děti hned v pátek po vysvědčení. Pro organizátory začíná příprava však mnohem dříve. V Libereckém kraji se opakovaně setkáváme se zodpovědnými provozovateli, kteří respektují platnou legislativu a stejně jako my si přejí co nejklidnější průběh jejich akcí. Máme tedy za sebou období, kdy jsme zodpovídali a konzultovali velké množství dotazů týkajících se praktického splnění legislativních požadavků na zotavovací akce – správného splnění ohlašovací povinnosti, povinnosti doložit rozbor pitné vody, pokud je tábořiště zásobováno vodou z individuálního vodního zdroje, kvalifikace zdravotníka, požadavků na ubytování, vytvoření podmínek pro osobní hygienu (počty WC, sprch, umyvadel, zajištění intimity). Velké množství dotazů se týkalo správného zajištění stravování na akcích s vlastní kuchyní, kde se většinou jedná o improvizované prostory,“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých. Podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.