Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji v Libereckém kraji k 1.8.2019

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Objevili jsme jeden tábor neohlášený. Při kontrolách letních táborů věnujeme největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, ubytování, režimu dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků na tábořištích zásobovaných individuálními zdroji pitné vody“, shrnuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže. Podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.